Osmanlı toplumunda yer alan bazı kişilerin hangi toplumsal yapı içinde yer aldıklarını yazınız.

7.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki tabloda Osmanlı toplumunda yer alan bazı kişiler verilmiştir. Bu kişilerin karşılarına hangi toplumsal yapı içinde yer aldıklarını yazınız.

Osmanlı toplumunda yer alan bazı kişilerin hangi toplumsal yapı içinde yer aldıklarını yazınız.

Kişiler                            toplumsal yapı             

Sadrazam                       seyfiye

Defterdar                      kalemiye

Vezir                              seyfiye

Müslüman                    yönetilen

Esnaf                                yaşayış biçimine göre yönetilen

Nişancı                            kalemiye

konargöçerler              yaşayış biçimi açısından yönetilenler

köylü                              yaşayış biçimi açısından yönetilen

tüccar                             yaşayış biçimi açısından yönetilen

gayrimüslim                  dini açıdan yönetilen

kazasker                        ilmiye

şehirli                             yaşayış biçimi açısından yönetilen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.