Oyuncak metnindeki deyimleri bulunuz.

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 1. TEMA: ÇOCUK DÜNYASI Oyuncak etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen bilgiler doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.

( Y ) “Bayılıyorum torunlarımın oyuncak trenleri ile oynamaya.” cümlesinde “bayılıyorum” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.

( D ) “Bir keresinde öylesine dalmıştım ki elektrikli trenle oynarken gelişlerini fark edememiştim.” cümlesinde “dalmıştım” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır.

( D ) “Yüksekten bir bırakıyorum aşağı, hoop! ”cümlesinde “aşağı” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.

( Y ) “Dizlerimdeki o acımasız romatizma ağrılarını bile…” cümlesinde “ağrı” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.

  • Aşağıda cümlelerde geçen deyimlerin altını çiziniz.

1.Pencereden dışarı bakıyorum, onlar gözden kayboluncaya kadar.

2.Onların evden çıkmalarını bekliyorum, dört gözle bekliyorum.

3.Utancımdan kıpkırmızı olmuştum.

4.Kızım beni yere yatmış, trenle oynarken görünce katıla katıla gülmüş, bana, “Ne o baba, çocukluğa mı özendin?” diye takılmıştı.

  • Yukarıdaki deyimler dışında metinde geçen farklı iki deyim bularak cümle içinde kullanınız.

1.Tıpış tıpış yürümek: kısa adımlarla çabuk yürümek

– Küçük çocuk tıpış tıpış yürürken birden düşüverdi.

2.Elinde olmamak: iradesi dışında gerçekleşmek

Elimde olmadan konuşmanızı dinledim, özür dilerim.

3.Nişan almak:  bir hedefi vurmak için ateşli silahlara gerekli doğrultuyu vermek, gezlemek

– Asker nişan aldı ve ateş etti.

  • Bulduğunuz deyimler cümlenin anlamına katkı sağlamakta mıdır? Açıklayınız.

Deyimler, cümlenin anlamını kuvvetlendirir. Bulduğumuz deyimler ile anlatılmak istenen şeyler kısa bir şekilde birkaç sözcükle aktarılabilir böylece cümlenin anlamına katkı sağlar. Mecaz anlam taşıdıkları için anlatımı güçlendirir, canlılık ve anlama derinlik katarlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.