Padişah yerine sadrazamın divana başkanlık yapmaya başlaması divan üyelerinin karar alma süreçlerine nasıl etki etmiş olabilir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Türklerde Yönetim ve Egemenlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Padişah yerine sadrazamın divana başkanlık yapmaya başlaması divan üyelerinin karar alma süreçlerine nasıl etki etmiş olabilir?

Divan toplantılarında son sözü padişah söyledi. Divan toplantılarına padişahın yerine sadrazamın başkanlık etmeye başlaması ile divan üyeleri fikirlerini daha rahat ifade etme imkânı bulmuşlardır. Sadrazam padişah soyundan gelmediği, kendileri gibi görevlendirilmiş bir kişi olduğu için karar alma süreçlerinde daha rahat bir tartışma ortamı oluşmuştur.  Bunun sonucu olarak alınan kararlarda divan üyelerinin etkileri artmıştır.

Fakat, padişahlar divan toplantılarına başkanlık etmese de divan toplantılarının yapıldığı salonu gören kafesli bir bölümden divan toplantılarını takip etmişler, toplantıya katılan üyelere padişahın huzurunda oldukları hissi verilmiş, toplantının ciddiyeti korunmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir