KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKÂYESİ – Kütüphane metni Büyük harf etkinliği

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 6.Tema Okuma Kültürü, KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKÂYESİ – Kütüphane (Dinleme/İzleme Metni) sorularından birisi. Soru şu şekilde:

 • Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımına dikkat ediniz. Büyük harflerin doğru kullanıldığı cümlelerin başına gülümseyen yüz, yanlış kullanıldığı ifadelerin başına üzgün yüz çiziniz.

🙂 ) Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için her ülkede bir Millî Kütüphane
olmak durumundadır.

🙁 ) Eski çağ kütüphanelerinden en önemlisi iskenderiye kütüphanesidir.

🙁 ) Türklere ait ilk kütüphane, Orta Asya’da Uygur devleti zamanında kurulmuştur.

🙂 ) Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın veziri Nizamülmülk, Nişabur ve Bağdat’ta
kütüphaneler kurmuştur.

🙁 ) Sultan Fatih sarayda felsefe, tarih coğrafya ve tıp konularında Arapça, farsça ve türkçe
eserler hazırlatmıştır.

KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKÂYESİ – Kütüphane metni noktalama işaretleri etkinliği

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 6.Tema Okuma Kültürü, KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKÂYESİ – Kütüphane (Dinleme/İzleme Metni) sorularından birisi. Soru şu şekilde:

 • Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleri ile doldurunuz.

İyi kitap yazılması için(,) iyi dergi çıkması için kötülerinin de bulunması lazımdır(.) Bilin ki güzel yazı âdeta bir mucizedir fakat bu mucizeyi etrafı hazırlar(.) Ömrümde kaç kitap okudum bilmiyorum fakat bütün bunlardan belki kırk(,) elli nihayet yüz tanesi içimde yaşar(.) Öbürleri(…) Elbette onların da faydası oldu(;) onlar da izini bıraktı(.) Hiçbirini okuduğuma pişman değilim hatta kötü olduğu daha ilk on sayfada anlaşıldığı için attığım kitapları aldığıma da pişman değilim(.) Aldığı on kitaptan yalnız bir tanesi iyi olan adam bahtiyar sayılır(.) Kitap alın(,) okuyun(;) beğenirseniz devam edersiniz fakat bilin iyiler kötülerin(,) kötüler iyilerin sayesinde yazıp yayımlanır(.)

Kütüphane yerleşim planına göre soruları cevaplayınız.

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 6.Tema Okuma Kültürü, KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKÂYESİ – Kütüphane (Dinleme/İzleme Metni) sorularından birisi. Soru şu şekilde:

 • Aşağıdaki kütüphane yerleşim planını inceleyiniz. Soruları bu plana göre cevaplayınız.

1.Ödeviniz için İngilizce bir roman okumanız gerekmektedir. Aradığınız kitabı bulabileceğiniz en uygun bölümü yerleşim planı üzerinde daire içine alınız.

– Yabancı Diller Bölümü

2.Her ay takip ettiğiniz bir derginin eski sayılarını okumak istiyorsunuz. Aradığınız sayıları bulabilmek için uygun bölümü yerleşim planı üzerinde daire içine alınız.

– Süreli Yayınlar Bölümü

3.Kütüphaneden aldığınız kitabın iç kısmında aşağıdaki gibi bir tablo bulunmaktadır. Bu tabloda kitabı ödünç alanların, kitabı aldıkları ve iade ettikleri tarihler gösterilmektedir. Buna göre;

a)Kitabı en uzun süre elinde bulunduran kimdir?

– Zeynep

b)Aşağıdaki aylardan hangisinde kitap ay boyunca kütüphanede kalmıştır?

B)Mayıs

“Ne kadar çok okursan, o kadar çok şey görürsün.” afişi size ne çağtıştırıyor?

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 6.Tema Okuma Kültürü, KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKÂYESİ – Kütüphane (Dinleme/İzleme Metni) sorularından birisi. Soru şu şekilde:

 • “Ne kadar çok okursan, o kadar çok şey görürsün.” Aşağıdaki afiş size neler çağrıştırmaktadır? Afişle ilgili duygu, düşünce ve hayallerinizi anlatan bir yazı yazınız.

Kitap okumak insanın bilgi dağarcığını geliştirir, kültürünü arttırır, olaylara ve hayata dair yeni bakış açıları kazandırır. Kitaplar bizleri hiç görmediğimiz yerlere alır götürür. Yazarın gözünden birçok farklı şeyi görmemizi sağlar. Kitaplar sayesinde fiziki alemdeki sınırlar kalkar ve istediğimiz her an istediğimiz yerde, sanki gerçekten oradaymışız gibi hissedebiliriz. Ama kitap okumayan birisinin bilgi dağarcılığı hep sınırlı kalır, olaylara ve dünyaya daha dar bir pencereden bakar.

“Kütüphanelerin toplumsal hafıza merkezi olması” sözünden ne anlıyorsunuz?

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 6.Tema Okuma Kültürü, KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKÂYESİ – Kütüphane (Dinleme/İzleme Metni) sorularından birisi. Soru şu şekilde:

 • Aşağıdaki soruları izlediğiniz videodan hareketle cevaplayınız.

1.“Kütüphanelerin toplumsal hafıza merkezi olması” sözünden ne anlıyorsunuz?

Kütüphaneler, bir toplumun tarih, kültür, fikir ve düşüncelerinin kayıtlı olduğu kitapların bulunduğu yerler olduğu için kütüphaneler toplumsal hafıza merkezleridir.

2.Hafız-ı Kütüp kimdir? Görevi nedir?

Eskiden kütüphanedeki kitapların yerlerini ve içerikleri ezberleyen görevlilerdir. Hafız-ı Kütüp’ler  kütüphanede bulunan her kitabın yerini ve içeriğini ezberleyerek ziyaretçilere göstermekle görevlidir.

3.İskenderiye Kütüphanesi, neden döneminin en önemli kültür merkezidir?

İskenderiye Kütüphanesi bünyesinde çok önemli eserlerin olmasının yanında dönemin bilim merkezliğini yapmış olması ve buradan birçok bilim insanı yetiştiği için dönemin en önemli kültür merkezidir.

4.İskenderiye Kütüphanesi günümüze ulaşmış olsaydı insanoğluna katkıları neler olurdu?

Eğer İskenderiye Kütüphanesi günümüze ulaşmış olsaydı buradaki bilgi birikimi ve kaynaklar sayesinde bilim daha çok ilerleyebilir ve çok daha gelişmiş teknolojilere sahip olabilirdik.

5.Sarayda; felsefe, tarih, coğrafya, tıp konularında Arapça, Farsça ve Türkçe eserler hazırlatan, eski Yunanca kitaplar yazdıran Osmanlı padişahı kimdir?

Fatih Sultan Mehmet

KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKÂYESİ – Kütüphane ,bulmaca etkinliği:

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 6.Tema Okuma Kültürü, KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKÂYESİ – Kütüphane (Dinleme/İzleme Metni) sorularından birisi. Soru şu şekilde:

 • İzlediğiniz videoda geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

1.Allah’ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim dalı. ( İLAHİYAT )

2.Okuma suretiyle elde edilen bilgi, nazarî bilgi. ( İLİM )

3.Gök bilimi. ( ASTRONOMİ )

4.Genellikle kullanılmış ve eski kitap alıp satan kitapçı. ( SAHAF )

5.Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse. ( VEZİR )

6.Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş. ( VAKIF )

7.Başlangıcı olmayan, eski, ezelî. ( KADİM )

8.Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri. ( NÜSHA )

“Küçük Şeylerin Hikâyesi – Kütüphane” adlı videoyu izlerken aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 6.Tema Okuma Kültürü, KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKÂYESİ – Kütüphane (Dinleme/İzleme Metni) sorularından birisi. Soru şu şekilde:

 • “Küçük Şeylerin Hikâyesi – Kütüphane” adlı videoyu izlerken aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

1.Okuyanı için her defasında yeni bir dünyaya açılan bir kapıdır kitap.
2. Her biri bambaşka bir dünyaya açılan kitapların buluşma yeri kütüphane.
3. Kütüphane kitaplarını hafızasına kaydeden kütüphaneciye, Osmanlı’da “Hafız-ı Kütüp” denirdi.
4. İskenderiye Kütüphanesi, döneminin en önemli bilim merkezlerinden biri
olmuştur.
5. Türklere ait ilk kütüphane Orta Asya’da Uygur Devleti zamanında kurulmuştur.
6. Kültürümüzün en kıymetli eserlerinden Dîvânu Lugâti’t-Türk, kütüphaneci Ali Emir-i Efendi tarafından bulunmuştur.

Sizce kütüphaneye gitmek bir ihtiyaç mıdır?

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 6.Tema Okuma Kültürü, KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKÂYESİ – Kütüphane (Dinleme/İzleme Metni) sorularından birisi. Soru şu şekilde:

 • Sizce kütüphaneye gitmek bir ihtiyaç mıdır? Neden?

Bence kütüphaneye gitmek bir ihtiyaçtır. İnsanoğlunda sürekli olarak yeni şeyler öğrenme ve kendini geliştirme içgüdüsü vardır. Kütüphaneler bilgiye ulaşmanın en kolay yolu olduğu için bu ihtiyaca pratik bir çözüm sunmaktadır. Ayrıca kütüphanelerde saplanan ücretsiz internet, ödünç kitap alma, dergi ve gazete gibi sürekli yayınlara ulaşabilme, ders çalışma alanları, araştırma noktaları gibi olanaklar kütüphaneleri daha çekici kılmaktadır.

 • Kütüphanelerin hangi saatlerde açık olmasını istersiniz?

Kütüphanelerin sabah açılıp gece yarısına kadar açık olmasını isterdim. Böylece insanlar diledikleri saatte kitaplara ve kaynak arşivlerine erişebilirler.

Çevrenizdeki veya ülkemizdeki bir kütüphane hakkında bilgi toplayınız.

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 6.Tema Okuma Kültürü, KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKÂYESİ – Kütüphane (Dinleme/İzleme Metni) sorularından birisi. Soru şu şekilde:

 • Çevrenizdeki veya ülkemizdeki bir kütüphane hakkında bilgi toplayınız. (Kuruluş tarihi, kim tarafından yaptırıldığı, adını nereden aldığı, içinde kaç kitap bulunduğu, hangi tür kitapların bulunduğu, kaç kişinin görev yaptığı vb.) Araştırma yaptığınız kütüphane hakkında bilgi veriniz.

İstanbul için Atatürk Kitaplığı, Ankara için Milli Kütüphane’ye ait detayları yazımızda bulabilirsiniz.

İstanbul için ATATÜRK KİTAPLIĞI:

Cumhuriyet döneminin ilk kütüphanelerinden olan Atatürk Kitaplığı, İstanbul’da 1924 yılında Şehremaneti Dairesi’nde belediye kütüphanesi olarak oluşturuldu. Bir komisyonun çalışmasıyla 1929 yılında Şişli Atatürk Evi’nde toplanmaya başlanan ve 1931’de Beyazıt Medresesi’ne taşınan koleksiyon 10 Temmuz 1939’da Belediye Müzesi ve Kütüphanesi olarak açıldı. Kütüphane satın alma ve bağışlar sonucunda büyüyünce 1973 yılında Taksim Mete Caddesi’nde Atatürk Kitaplığı adıyla 03 Mart 1981 tarihinde halen faaliyetini sürdürdüğü binasına taşındı.


Kütüphane’de 50.000’e yakın çeşitli yazma, albüm, atlas-harita, takvim, salname, kartpostal, ayrıca gazete, Atatürk , İstanbul, başvuru gibi özel koleksiyonları bulunmaktadır. Bu koleksiyonlar dijitalize edilerek dijital ortama aktarılmakta ve yırtılıp yıpranmaları nedeniyle bilgi ve belgelerin kaybolması böylece önlenmektedir. Yaklaşık 1.000.000 sayfa dijital ortama aktarılmış olup, çalışmalar sürdürülmektedir.

500 bin kitap kapasiteli deposu, cilt ve onarım atölyesi, arşivi, konferans ve sergi salonları, fotokopi ve mikrofilm servisleriyle sürekli bir gelişme içerisinde olan kitaplık çeşitli kültür etkinlikleriyle de ilgi çekmektedir.

Atatürk Kitaplığı’nda Bulunan Bölümler:

Ana Kitap Deposu

Süreli Yayınlar Okuma Salonu

Halk Kütüphanesi Okuma Salonu

Nadir Eserler

Kitap Sağlama Bölümü

Kitap Hastanesi /Restorasyon

Cilthane

Konferans Salonu

Sergi Salonu

Atatürk Kütüphanesinde Bulunan Koleksiyonlar

Nadir Eserler

Süreli Yayınlar(Gazete ve Dergi)

Görsel Albümler

Eski Haritalar

Yeni Kitaplar


Ankara için MİLLİ KÜTÜPHANE:

15 Nisan 1946 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Müdürlüğü’nde Milli Kütüphane kuruluş çalışmaları başlatılmış ve kısa bir süre içinde 8000 eseri içeren bir koleksiyon oluşturulmuştur.

1 Nisan 1947’de geçici bir süre için başka bir binaya taşınılmış ve bu dönemde koleksiyon adedi 60.000’e ulaşmıştır. Söz konusu koleksiyonu hizmete sunabilmek için Ankara Kumrular sokakta bulunan ve günümüzde Ankara İl Halk Kütüphanesi’ne ev sahipliği yapan bina sağlanmış ve Milli Kütüphane, 16 Ağustos 1948’de kullanıcıya açılmıştır.

Milli Kütüphane 29 Mart 1950 tarihinde kabul edilen Kuruluş Kanunu ile yasal kimlik kazanmıştır. 1965-73 yılları arasında ilk binanın gelecekteki gereksinimleri karşılayamayacağı öngörülerek yeni bir binanın planlanması çalışmalarına başlanmış ve bina 1982 yılında tamamlanmıştır. Milli Kütüphane, 5 Ağustos 1983’te yeni binasında kullanıcılarına hizmet vermeye başlamıştır.


Milli Kütüphane’nin derleme, satın alma, bağış, devir ve değişim yoluyla oluşturduğu koleksiyonunda 4 milyona yakın materyal arşivlenmektedir. Bu geniş koleksiyonun 1 milyon 600 bini kitap, 84 bini eski harfli Türkçe (Osmanlıca) basma kitap, 27 bin 631’i el yazması eser, 1 milyon 550 bini süreli yayın, 224 bini de kitap dışı materyaldir. Farklı sağlama yollarıyla gelen materyallerin teknik ve niteleme işlemleri tamamlandıktan sonra kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Kısa çizginin ve konuşma çizgisinin kullanım amaçları etkinliği

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 6.Tema Okuma Kültürü, Karikatür etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

 • Aşağıdaki cümlelerde yer alan kısa çizginin ve konuşma çizgisinin kullanım amaçlarını ilgili yerlere yazınız.

Sevgili okuma kitaplarım! O kitaplar, aylara bölünmüştü. Kış aylarına düşen par-

çalarda kış resimleri vardı.

(Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konmuştur.)

İhtiyar durmadı, bağırdı:

—Ben Türk’üm oğullar, ben Türk’üm!

(Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılmıştır.)

Aydın-İzmir karayolu trafiğe kapatıldı.

(Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılmıştır.)

Türkçede kelime türetmek amacıyla “-lı, -lık, -sız vb.” yapım ekleri kullanılır.

(İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin başına ve sonuna konur.)

Okumak kelimesi “o-ku-mak” şeklinde hecelenir.

(Heceleri göstermek için kullanılmıştır.)

Tahtaya kalktığımda çok heyecanlıydım ancak öğretmenim “10-5=?” işlemini sorunca soruyu kolayca çözdüm.

(Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılmıştır.)