Bu bölümlerden yararlanarak hikâyenin düğüm bölümünü tamamlayınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Yaşama Sevinci etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Aşağıda bir hikâyenin serim ve çözüm bölümleri verilmiştir. Bu bölümlerden yararlanarak hikâyenin düğüm bölümünü tamamlayınız. Hikâyeye uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

YARDIMLAŞMA

Selim okuldan eve dönerken kırtasiye dükkânına uğradı. Kap kâğıdı ve bant satın aldı. Yolda arkadaşları Harun, Furkan ve Kemal’le karşılaştı. Çocuklar:

– Hadi Selim! Basketbol maçı yapalım, dediler.

Selim bir yandan onlarla gitmek istiyor, diğer yandan da evde kitaplarını ve defterlerini kaplamayı düşünüyordu.

– Arkadaşlar, şimdi gelemem. Anneme söz verdim, kitaplarımı ve defterlerimi kaplamam gerekiyor, dedi. Arkadaşları:

Sensiz oyunun tadı çıkmıyor, biz de sana yardım edelim de bir an önce işini bitir. Sonra da beraber oynarız, dediler.

Selim bu teklife çok sevindi ve hep beraber neşe içinde hızlıca kaplama işini bitirdiler.

Selim “Bana çok yardımcı oldunuz arkadaşlar. Şimdi hepimiz basketbol maçını hak ettik.” dedi.

Ama, fakat, ancak ile örnek cümle:

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Yaşama Sevinci etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

Aşağıdaki cümleleri koyu renkte yazılan kelimelere dikkat ederek okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

Münevver teyzenin haberi yok ama birlikte bekliyoruz postacıyı.
Kendisi de inanmamıştı belki ama Münevver teyzeye mektup vardı.

 • Bu kelime düşüncenin akışını değiştirmiş midir? Açıklayınız.

Ama bağlacı düşüncenin akışını değiştirmiştir. Zıtlık ifade eden iki durum bu bağlaç ile aynı cümlede kullanılmıştır.

 • Koyu yazılan kelimeler, cümleye nasıl bir anlam katmıştır? Yazınız.

Ama bağlacı aralarında zıtlık bulunan iki farklı durum/ düşünce birbirine bağlamıştır.

 • Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluğa, uygun bağlantı ve geçiş ifadeleri yazınız. Ama, fakat, ancak ile örnek cümle:

– Günlerce çalıştı ama işi zamanında teslim edemedi.

– Onunla bu konuyu konuşmayı düşündüm fakat beni anlamayacağını fark edince
konuşmaktan vazgeçtim.

– Avrupa’da tahsilini tamamlamak istiyordu ancak şartlar imkân vermedi.

 • Aşağıdaki cümlede köşeli ayraç niçin kullanılmıştır? Yazınız.

Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1890-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da
yazmıştır.

– Bu cümlede ek bilgi olarak yazarın adı ve doğum-ölüm tarihleri verilirken: “Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken bir durum olduğu için yay ayraçtan önce köşeli ayraç” kullanılmıştır.

 • Köşeli ayraca örnek verebileceğiniz bir cümle kurunuz.

– Nâzım Hikmet’in şiir kitabı [Memleketimden İnsan Manzaraları (1966-1967)] MEB tarafından 100 Temel Eser Listesine dâhil edilmiştir.

“Çocuk gibi sevinmek” sözünü hangi durumlarda kullanırsınız?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Yaşama Sevinci etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • “Çocuk gibi sevinmek” sözünü hangi durumlarda kullanırsınız? Bu söz, metinde hangi durumda kullanılmıştır? Açıklayınız.

“Çocuk gibi sevinmek” deyimi “çok sevinmek” anlamın kullanılan bir deyimdir. Bir durum karşısında kendimizi çok mutlu hissettiğimizde, sevincimiz içimize sığmadığında, sevincimizden yerimizde duramadığımızda kullanırız.

Metinde deyim bu şekli ile tam olarak kullanılmamış. Ancak metinde Münevver teyze’nin kendine gelen mektubu okuttuktan sonraki “Bir daha, bir daha okudum. “Sağ ol Muzaffer!” dedi. Çok mutluydu.” bölümü anlam olarak bu deyimi karşılamaktadır.

Yaşama Sevinci metni: Okuduğunuz metinle aşağıdaki şiiri tür ve biçim yönünden karşılaştırınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Yaşama Sevinci etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Okuduğunuz metinle aşağıdaki şiiri tür ve biçim yönünden karşılaştırınız.

– Okuduğumuz metnin türü hikâye, aşağıdaki şiirdir.

– Okuduğumuz metnin biçimi düz yazıdır, daha çok bilgi verme amacı taşır. Şiirin biçimi ise manzumdur. (nazımla yazılmış, şiir biçiminde)

 • Okuduğunuz metin ile bu şiirin başlığı sizce neden aynı olabilir?

– İkisinin de ana fikri yaşama sevinci olduğu için başlıkları da aynıdır.

 • Metinde ve şiirde aynı konu mu işlenmiştir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Metinde hayata hatırlanıyor olma duygusu ile tutunmaya çalışan, yaşama sevincini kaybetmeyen bir kişi anlatılmıştır. Şiirde hayatı yaşamaya karşı duyulan coşku ve heyecan anlatılmıştır. Aynı konu olarak değerlendirilebilir.

Yaşama Sevinci metini: Münevver teyzenin sorunu nedir?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Yaşama Sevinci etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki kutucukları doldurunuz.

Münevver teyzenin sorunu: Hatırlanmadığı kendine Mektup gelmediği için üzülmesi

Sorunun nedeni: Münevver teyzenin yakınlarının vefasızlığı.

Anlatıcının çözümü: Ona bir mektup yazmak.

Ben olsaydım: Münevver teyzenin yakınlarına ulaşarak onlara Münevver teyzenin yalnız yaşadığı için kendini kötü hissettiğini, bir mektupla bile olsa hatırlanmak istediğini söylerdim. Onunla zaman kendim de zaman geçirmeye çalışırdım.

 • Okuduğunuz metinden yararlanarak Münevver teyze ile ilgili iki öznel, iki nesnel cümle yazınız.

Öznel Cümleler:

 • Münevver teyze çevresindeki insanlara laf atmayı çok severdi.
 • Münevver teyze Muzaffer’i çok severdi.

Nesnel Cümleler:

 • Münevver teyze her gün pencereden dışarıyı izlerdi.
 • Münevver teyze okuma yazma bilmiyordu.

Yaşama Sevinci metininin hikâye unsurlarını belirleyiniz.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Yaşama Sevinci etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Okuduğunuz metindeki hikâye unsurlarını belirleyiniz. Yaşama Sevinci metninin hikâye unsurları:

Olay: Yazarın komşusu olan yaşlı kadının kendisine hiç mektup gelmediği için üzülmesi ve yazarın ona bir mektup yazması

Kişiler: Münevver teyze, yazar, yazarın annesi, postacı

Yer: Mahalle

Zaman: Geçmiş zaman

Anlatıcı: 1. kişi – yazar

“Yaşama Sevinci” adlı metindeki anlatıcının ve Münevver teyzenin yerinde siz olsaydınız neler hissederdiniz?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Yaşama Sevinci etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • “Yaşama Sevinci” adlı metindeki anlatıcının ve Münevver teyzenin yerinde siz olsaydınız neler hissederdiniz?

Anlatıcı
Hissettiklerim: Münevver teyzenin yalnız yaşaması, bir tanıdıktan- dosttan mektup gelmesini beklemesi beni çok üzerdi.

Münevver teyze
Hissettiklerim: Eş, dost ve akrabalarım tarafından hatırlanmamak, halimin hatırımın sorulmuyor olması, bir mektupla bile gönderilmemesi beni üzerdi.

 • Yazar, Münevver teyze için nasıl bir iyilikte bulunuyor?

Yazar, Münevver teyzeye bir mektup yazarak onu hatırlayan, onu düşünen birileri olduğunu gösteriyor. Gelen mektubu ona kendisi oluyor.

Yaşama Sevinci metni anlamlarından yola çıkarak kelimeleri bulma etkinliği.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Yaşama Sevinci etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Okuduğunuz metinde geçen kelime grubu ve kelimeleri anlamlarından yola çıkarak bulunuz.

1.Gelmesini beklemek. (yolunu gözlemek)

2.Tekrarlanması, uzun sürmesi dolayısıyla bir şeyden hoşlanmaz veya sıkılır duruma gelmek, bıkmak, bezmek. (usanmak)

3.Posta parası karşılığı mektup zarfı, kartpostallara ve damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası. (pul)

4.Kollar arası, kucak. (koyun)

5.Öfke, kızgınlık, can sıkıntısıyla anlaşılmaz sesler çıkarmak. (homurdanmak)

“Yaşama sevinci” sözü size ne çağrıştırıyor?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Yaşama Sevinci Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • “Yaşama sevinci” sözü size ne çağrıştırıyor?

Yaşama sevinci öncelikle bana insanın kendisini sevmesini, kendine değer vermesi, sevmeyi ve sevilmeyi istemesini çağrıştırıyor. Hayata, yaşamaya karşı olan arzu ve isteklerini en coşkulu şekilde yaşamasını ifade ediyor. Yaşamında sahip olduğu şeylerin kıymetini bilmesini, sevmeye ve sevgiyi hak etmeye çaba göstermesini anlatıyor.

Yaşama sevincini anlatan şiirler.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Yaşama Sevinci Bir Sonraki Derse Hazırlık sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Yaşama sevincini anlatan şiirleri araştırarak defterinize yazınız. Beğendiğiniz şiirlerden birini ezberleyiniz.

YAŞAMAK GÜZELDİR

Yaşamak güzeldir,

Yanında sevdiğin olunca,

İnsan sevinir,

Sabah güneş doğunca.

Yaşamı sev ki,

Dünya yüzüne gülsün,

Sevincini göster ki,

Kıskananlar üzülsün.

Yazar:  İbrahim Yalavaç

 

YAŞAMA SEVİNCİ

Bugün uzanıyorsam,

Bir ağaç gölgesinde,

Oltamı atıyorsam denize,

Yaşamak güzel demektir.

 

Gökyüzüne uzanıyorsa ellerim,

Yıldızları tutmak için.

Her şey bizler için kardeşlerim,

Her şey insanca yaşamak için.

 

İster beyaz ister zenci,

İster batılı, ister doğulu olsun.

Ne fark eder zengin veya dilenci,

Yeter ki, insanoğlu olsun.

 

Bütün insanlar kardeş olmalı,

Kalp kırmak büyük günah.

Güneş bir başka doğmalı,

Çiçekler yeniden açmalı her sabah.

 

Bugün uzanıyorsam,

Bir ağaç gölgesinde,

Oltamı atıyorsam denize,

Yaşamak güzel demektir,

Yaşamak sevmektir…

Yazar: Ali Rıza Atasoy

 

 

YAŞAMAK NE GÜZEL ŞEY

Yaşamak ne güzel şey

Anlayarak, bir usta, kitap gibi

Bir sevda şarkısı gibi

Bir çocuk gibi şaşarak yaşamak…

 

Yaşamak birer birer ve hep beraber

İpekli bir kumaş dokur gibi

Hep bir ağızdan sevinçli sevinçli bir destan okur gibi

Yazar: Nazım Hikmet Ran

 

DELİ EDER İNSANI

Deli eder insanı bu dünya;

Bu gece, bu yıldızlar, bu koku,

Bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç

Yazar: Orhan Veli Kanık

 

 

GÜN OLUR

Gün olur, alır başımı giderim,

Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda.

Şu ada senin, bu ada benim,

Yelkovan kuşlarının peşi sıra. Dünyalar vardır, düşünemezsiniz;

Çiçekler gürültüyle açar;

Gürültüyle çıkar duman topraktan. Hele martılar, hele martılar,

Her bir tüylerinde ayrı telaş!… Gün olur, başıma kadar mavi;

Gün olur başıma kadar güneş;

Gün olur, deli gibi…

Yazar: Orhan Veli Kanık