Bir insanın başarılı olabilmesi için nasıl davranması gerekir?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 6. TEMA SAĞLIK VE SPOR Tavşan İle Kaplumbağa (Dinleme/İzleme Metni)  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Dinlediğiniz metne, yeni bir başlık öneriniz. Tavşan İle Kaplumbağa metni

“Azmin Zaferi”, “Kibirlinin Sonu”

 • Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.

1.Kaplumbağa, tavşana ne teklif etmiştir?

– Kaplumbağa, tavşana karşı tepenin başına kadar yarışmayı teklif etmiştir.

2.Tavşan bu teklifi nasıl karşılıyor?

– Tavşan bu teklifi alayı bir şeklide karşılıyor ama yarışmayı kabul ediyor.

3.Yarışı kim kazanıyor? Bu yarışı kazanmasının sebebi nedir?

– Yarışı yavru kaplumbağa kazanıyor. Çünkü tavşan kibri yüzünden kendine fazla güvenerek yarışmak yerine bir ağacın altında oturup uyukluyor.

4.Bu olaydan nasıl bir sonuç çıkardınız?

– Çevremizdeki kişilere karşı hoşgörülü ve saygılı olmalıyız. Kendimizi hiçbir zaman üstün görmemeliyiz, karşımızdaki kişileri küçümsememeliyiz.

5.Bir insanın başarılı olabilmesi için nasıl davranması gerekir? Örnekler vererek açıklayınız.

Bir insanın başarılı olabilmesi için öncelikle kendine ulaşılabilir hedefler belirlemesi gerekir. Sonra da bu hedef doğrultusunda planlı olarak azim, inanç ve sabır ile çalışması ve zorluklar karşısında yılmadan çalışmaya devam etmesi gerekir. Örneğin iyi bir liseye veya üniversiteye gidebilmek için yapmamız gereken derslerimize ve sınavlarımıza en iyi şeklide hazırlanmaktır. Anlayamadığımız bir konu karşısında değişik kaynaklara bakmalı ve gerekirse destek almamız gerekir. Yoksa ben bu konuyu anlayamadım, zaten çok fazla konu var deyip de vaz geçersek ne iyi bir okula gidebiliriz, ne de iyi bir mesleğimiz olur. Düzenli çalışmak ve kararlı olmak başarıya giden yolun kandilleridir.

Dinlediğiniz metindeki tavşan ve kaplumbağanın özelliklerini yazınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 6. TEMA SAĞLIK VE SPOR Tavşan İle Kaplumbağa (Dinleme/İzleme Metni)  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Dinlediğiniz metindeki tavşan ve kaplumbağanın özelliklerini yazınız.

Tavşan: saygısız, kibirli, ukala, kendini beğenmiş.

Kaplumbağa: Çalışkan, anlayışlı, kendine güvenen, gayretli.

 • Metindeki hayvanlardan hangisinin davranışını uygun görmüyorsunuz? Neden?

Metindeki tavşanın, yavru kaplumbağaya karşı olan davranışlarını görmüyorum. Çünkü karşısındakine karşı saygısız ve kendini beğenmiş bir şeklide davranıyor, onu aşağılıyor.

 • Metindeki hayvanlardan hangisinin davranışını uygun görüyorsunuz? Neden?

Metindeki yavru kaplumbağanın davranışını uygun görüyorum. Çünkü kendini beğenmiş tavşanın söz ve davranışlarına aldırış etmeden, umutsuzluğa düşmeden bütün çabasını ortaya koyarak yarışı birinci tamamlamıştır.

Kendini alamamak, kendine gelmek ne demek?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 6. TEMA SAĞLIK VE SPOR Tavşan İle Kaplumbağa (Dinleme/İzleme Metni)  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Aşağıdaki deyimleri anlamları ile eşleştiriniz.

(3) kendini alamamak ne demek: Kendini tutamayıp yapmak.

(1) gözlerine inanamamak ne demek: Hiç umulmayan, beklenmeyen bir şeyin görülmesi karşısında şaşırmak.

(2) kendine gelmek ne demek: Düşünebilecek duruma gelmek, aklı başına gelmek.

 • Anlamını öğrendiğiniz deyimleri birer cümlede kullanınız.

– Fırından yeni çıkan kekin kokusunu alınca kendimi alamayıp hemen yemeye başladım.

– Sınavdan tam puan aldığını görünce gözlerine inanmadı.

– Düştükten sonra kendime gelmek için bir süre bekledim.

Tavşan İle Kaplumbağa metinindeki kahramanların davranışlarını arkadaşlarınızla tartışınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 6. TEMA SAĞLIK VE SPOR Tavşan İle Kaplumbağa (Dinleme/İzleme Metni)  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Dinlediğiniz metindeki kahramanların davranışlarını arkadaşlarınızla tartışınız. Tavşan İle Kaplumbağa (Dinleme/İzleme Metni)

Metinde: tavşan kendine çok güvenmekte ve karşısındakini “hantal, uyuşuk ve tembel” olarak niteleyerek aşağılamaktadır. Ayrıca tavşan rakibine hiç saygı duymamakta, rakibi yarışa başlarken ukala ukala bir ağacın altında oturup uyuklamaktadır. Bunların tamamı yanlış davranışlardır.

Yavru kaplumbağa ise her türlü zorluğa ve aşağılamalara aldırış etmeden elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak bu davranışının haklı karşılığını elde etmiştir. Buna rağmen tavşan ile alay etmemiş, üzülmesine gerek olmadığını söylemiş ve nasıl davranması gerektiği ile ilgili ona telkinde bulunmuştur.

“Yavru kaplumbağanın yarışa başladığı bölüm”den sonra olaylar nasıl gelişmiş olabilir?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 6. TEMA SAĞLIK VE SPOR Tavşan İle Kaplumbağa (Dinleme/İzleme Metni)  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • “Tavşan ile Kaplumbağa” metnini dinlerken öğretmeniniz “Yavru kaplumbağanın yarışa başladığı bölüm”de CD’yi durduracaktır. Bu bölümden sonra olaylar nasıl gelişmiş olabilir? Yazınız. Dinleme sürecinden sonra tahminlerinizi değerlendiriniz.

Tavşan, yavru kaplumbağaya ağır ve incitici sözler söylediği için yarışta başına bir şeyler gelecek ve sonunun yarışı kaybedecektir.

Tahmin ettiğim gibi tavşan kendine çok güvendiği için yavru kaplumbağa yarışa başladığında, kendisi de yarışa başlamak yerine, rakibini küçük görerek bir ağacın altında oturup uyuklamaya başladı. Uyandığında ise yavru kaplumbağa çoktan bitişe varmıştı bile.

Spor karşılaşmalarında tuttuğunuz takımın yenmesi veya yenilmesi sizde hangi duygulara neden oluyor?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 6. TEMA SAĞLIK VE SPOR Tavşan İle Kaplumbağa (Dinleme/İzleme Metni)  Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Spor karşılaşmalarında tuttuğunuz takımın yenmesi veya yenilmesi sizde hangi duygulara neden oluyor?

Taraftarı olduğum, tuttuğum takımın yenmesi durumda kendimi çok mutlu hissediyorum. Bir başarı kazanmış olmanın sevincini yaşıyorum. Kendimi o takımın bir ferdiymiş gibi hissediyorum. Kendimi daha cesur ve güçlü hissediyorum.

Tutuğum takım yenildiğinde kendimi çok üzgün ve mutsuz hissediyorum. Oyunda beklediğim gibi oynamayan oyunlara veya yanlış oyuncular ile oyun kurmaya çalışan teknik direktörlere karşı sinirleniyorum.

Spor yapmanın önemiyle ilgili düşüncelerinizi anlatan bir yazı yazınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 6. TEMA SAĞLIK VE SPOR Spor ve Bedenimiz etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Spor yapmanın önemiyle ilgili düşüncelerinizi anlatan bir yazı yazacaksınız ancak yazma sürecinden önce yazınızla ilgili aşağıda verilenleri belirleyiniz. Böylece yazınızın taslağını oluşturunuz.

Yazımın konusu: Düzenli spor yapmanın sağlık üzerindeki etkisi

Yazımın ana fikri: Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek için düzenli spor yapmalıyız.

Giriş bölümünde anlatacaklarım: Niçin Spor yapmalıyız?

Gelişme bölümünde anlatacaklarım: Düzenli spor yapmanın sağlığa olumlu katkıları ve örnekler

Sonuç bölümünde anlatacaklarım: Konun genel olarak özetlemesi ana fikrin vurgulanması.

Bulduğum grafik veya tabloyu kullanacağım bölüm: Gelişme ve sonuç bölümü

 • Taslağınızdan yola çıkarak duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

ŞİMDİ SPOR ZAMANI

Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için spor yapmanın ne kadar gerekli olduğu herkes bilir ve kabul eder. Ancak sporun gerçekte ne anlama geldiğini tam olarak bilen kişi sayısı çok azdır Spor: Belli kurallara ve tekniklere uyularak yapılan, bedensel gelişmeye yararlı, eğlenmek ve yarışmak amacı da bulunan beden hareketlerinin tümünün ortak adıdır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere ancak tekniğine uygun olarak yapılan bedensel hareketler spor olarak tanımlanabilir. Tekniğine uygun denilince sadece görsel şartları yerine getirmek anlaşılmamalıdır. Burada önemli olan tekniğe uygun olarak düzenli ve sürekli olarak yapılan bedensel faaliyetlerin spor olduğu anlaşılmalıdır.

İnsanlar hayatlarının belirli dönemlerinde farklı farklı gerekçeler ile spora başlamaktadırlar. Kimisi sosyal çevre edinmek için spora başlarken, kimi de daha fit ve güzel görünmek için spora başlamaktadır. Ancak bu çabalar çoğu zaman geçici bir heves olarak karşımıza çıkmakta, karşılaşılan ilk zorluk veya can sıkıntısında spordan vaz geçilmektedir. Sporun bize faydalı olabilmesi için düzenli ve belirli bir plan doğrultusunda spor yapılması gerekir. Ancak düzenli spor ile sağlıklı ve zinde yaşam sürülebilir. Esnekliğimiz artar, kaslarımız güçlenir, dolaşım sistemimiz gelişir. Düzenli spor yapmanın sonucu olarak beden sağlığımız gelişir, daha uzun ve mutlu bir yaşam sürebiliriz. Spor faaliyetlerinin belki de en kolayı olarak görülen yürüyüş sporu bile ancak düzenli ve belirli kuralara göre yapıldığında bize gerçek anlamda fayda sağlar. Yürüyüş yapan bir kişide ilk yirmi dakikadan sonrasından yağ yakma başlamakta ve ancak bu süreden sonraki zaman dilimi gerçek anlamda sağlığa katkı sağlamaktadır. Bunun gibi ince detayları bilmek ve hangi spor dalı olursa olsun bilinçli ve düzenli olarak spor yapmak son derece önemlidir.

Uzun ve sağlıklı bir yaşam için hepimiz düzenli olarak spor yapmalıyız. Size mutluluk veren bir spor dalı bulup sağlıklı bir geleceğe yelken açmanız dileğiyle…

“Sağlıklı beslenme”nin önemini anlatan bir konuşma yapınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 6. TEMA SAĞLIK VE SPOR Spor ve Bedenimiz etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimelerden bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen bu yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazınız.

fast food: hızlı – hazır yemek

body: vücut – beden

doping: enerji veren, geçici güç sağlayan

naturel: doğal

 • Yukarıda verilen kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanarak “sağlıklı beslenme”nin önemini anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanızda fikirlerinizi destekleyen kaynaklara, sayısal verilere yer veriniz.

Sevgili arkadaşlar:

Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmenin ilk şart sağlıklı ve düzenli beslenmeden geçer. Bunun yanında düzenli olarak spor yapmalı ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıyız. Zararlı alışkanlıklar demişken hemen aklınıza sigara gibi alışkanlıklar gelmiş olabilir. Ama sigara zararlı bir alışkanlık değil, hiç bulaşılmaması gereken öldürücü bir bağımlılıktır. Benim kastettiğim fast food tarzı zararlı alışkanlıklar.

Sağlıklı bir yaşam sürebilmemiz için vücudumuz ihtiyacı olan karbonhidrat, vitamin ve proteinleri dengeli bir şeklide tüketmeliyiz. Tüm besin gruplarımdan ürünler yemeli, tek çeşit alışkanlıklarımızdan vaz geçmeliyiz. Fast food tarzı sağlık açısından çok uygun olmayan ürünlerden mümkün olduğunca uzak durmalıyız. Yaklaşık 12 bin kişi ile yapılan bir ankete göre: katılımcılar “Son üç ay içerisinde fast food tükettiniz mi?” sorusuna yüzde 89 oranında “Evet” yanıtını vermiştir. Daha da dikkat çekici olan ise bu kişilerin çoğunluğu haftada 1-2 kez fast food yediklerini belirtmiştir. Fast food tercihlerinde ise sırasıyla burger, pizza ve döner ilk üç sırada yer almaktadır. Fast food tarzı besleme ile geleneksel lezzetlerimiz giderek unutulmakta, başta çorba içme alışkanlığı olmak üzere birçok alışkanlık yok olmaya doğru gitmektedir. Fast food tarzı besleme ve alışkanlık yapan enerji içecekleri başta obezite olmak üzere birçok sağlık sorununu beraberinde getirmektedir. Doğal ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarımız unutulmaktadır.

Sağlıklı ve uzun bir ömür sürmek istiyorsak doğal ve dengeli beslenmeli, fasd food ürünler tüketmemeye özen göstermeliyiz.

Sayısal verile için kaynak:https://www.milliyet.com.tr/pembenar/dorinsighttan-fast-food-tuketimi-arastirmasi-2057217

Spor ve Bedenimiz metninin konusu ve ana fikri nedir?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 6. TEMA SAĞLIK VE SPOR Spor ve Bedenimiz etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Spor ve Bedenimiz metninin konusu: Sporun yapmanın sağladığı yararlar.

Spor ve Bedenimiz metninin ana fikri: Düzenli yapılan spor daha uzun ve daha mutlu bir yaşam sağlar.

 • Aşağıdaki cümleleri neden- sonuç ve amaç-sonuç ilişkisine göre eşleştiriniz.

1)Sık sık spor yapanlar için bunlar gerçekleştirilmesi çok kolay işlerdir

c)çünkü onların eklemleri daha esnek, kasları, kalp-dolaşım sistemleri daha güçlüdür.

2)Bedenimiz enerji sağlamak için

b)yediğimiz besinleri yakar.

3)Bedenin yaşamsal işlevine sağlıklı bir biçimde devam edebilmesi için

a)belli miktar enerjiye gereksinimi var.

Spor ve Bedenimiz metnini özetleyeniz.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 6. TEMA SAĞLIK VE SPOR Spor ve Bedenimiz etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Okuduğunuz metni kendi cümlelerinizle özetleyiniz.

Düzenli spor yapan ve sağlıklı olan kişiler kendileri daha zinde hisseder, kas güçleri gelişir. Spor yapmak kasların daha esnek olması sağlar, kalp ve dolaşım sistemi daha güçlü olmasını sağlar. Spor esnasın işleyen sistemler ve organlar gelişir ve bunun bir sonucu olarak tüm beden sağlığı gelişir. Böylece ileri yaşlarda oluşabilecek pek çok hastalığı önleyebilir. Spor yağan kişiler daha uzun ve daha mutlu bir yaşam sürer.