Kurtuluş Savaşı döneminde halkımız, ordumuza hangi yardımlarda bulunmuştur?

3.sınıf Türkçe MEB YAYINLARI dersi için verilen 2. TEMA MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK Şahin Bey hazırlık çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Kurtuluş Savaşı döneminde halkımız, ordumuza hangi yardımlarda bulunmuştur?

Halkımız, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması için başta cephede asker olarak savaşmak üzere elinden gelen her türlü yardımı yapmıştır. Askerlik deneyimi olmayan ancak eli silah tutan herkes düşmana karşı cephede savaşmıştır. Cephede savaşamayacak durumda olanlar kahraman askerimize kağnısına yüklediği cephaneyi onlara en kısa sürede ulaştırarak destek vermiştir. Sahip oldukları erzak ve gıdanın yarısını cepheye, askerlerimize göndermiştir. Onlar için giysi hazırlanması silah yapımı gibi işlerde de bir fiil çalışan birçok sivil halk olmuştur.

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından bildiklerinizi söyleyiniz.

3.sınıf Türkçe MEB YAYINLARI dersi için verilen 2. TEMA MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK Şahin Bey hazırlık çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Kurtuluş Savaşı kahramanlarından bildiklerinizi söyleyiniz.

Ülkemizin düşman işgalinden kurtulmasında önemli görevler üstlenen Kurtuluş Savaşının kazanılmasını sağlayan kadını ile erkeği ile birçok kahramanımız vardır. Zorluklar karşısında gösterdikleri çabalar ve cesaretleriyle tüm bir ulusu etkileyen Kurtuluş Savaşı kahramanları:

Sütçü İmam: Kahramanmaraş’taki Kurtuluş hareketini başlatan Sütçü İmam, Fransız askerlerinin üç Türk kadınına saldırması ve peçelerini açmak istemeleri üzerine düşmana ilk kurşunu atan kişi olarak tarihe geçmiştir.

Halide Onbaşı (Halide Edip Adıvar): İstanbul’da düşman işgaline karşı halkı harekete geçirmek için düzenlenen Fatih, Üsküdar ve Sultanahmet mitinglerinde konuşmacı olarak yer alan Halide Edip, Kurtuluş Savaşı’nda cephede Mustafa Kemal’in yanında da görev yapmıştır.

Şahin Bey: Antep’in kurtuluş mücadelesini başlatan Şahin Bey, Fransız işgal kuvvetlerine gıda ve cephane taşıyan yüz elli araçlık konvoyu bozguna uğratmış ve “Düşman cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez!” sözüyle tarihe geçmiştir.

Gördesli Makbule: Manisa’nın Gördes ilçesinde yaşayan ve daha 19 yaşındayken Kuvayı Milliye güçlerine katılan Makbule Hanım, Yunan işgaline karşı birçok çatışmada aktif olarak çatışmalara katılmıştır. Cesareti ve yiğitliği ile silah arkadaşlarına cesaret vermiş, Manisa’nın Akhisar ilçesinde 22 yaşında şehit düşmüştür.

Yörük Ali:  Aydın’da istiklal mücadelesini başlatmıştır. Yunan işgal kuvvetlerine karşı düzenlediği Malgaç Baskını ile düşmana ilk darbeyi vuran efe olarak tarihe geçmiştir.

Nezahat Onbaşı: Konya İsyanı, I. Ve II. İnönü Savaş’ları, Sakarya ve Gediz Muharebeleri’nde silah taşıyan Nezahat Onbaşı, 9 yaşından itibaren babasıyla birlikte cephelerde savaşmaya başlamış ve 12 yaşındayken “Onbaşı” rütbesi almıştır.

Kara Fatma: Bursa’nın düşman askerlerinden temizlenmesinde önemli roller oynayan Kara Fatma, beraberindeki 300 kişilik Kuvayı Milliye güçleriyle birlikte İzmit, Bursa, Adapazarı ve Bilecik’te düşmana büyük kayıplar verdirmiştir.

Şerife Bacı: İnebolu’da bulunan cephaneleri Ankara’ya götürülmek için kağnısıyla yola çıkan Şerife Bacı, cephaneler ıslanmasın diye battaniyesini cephaneye sarmış ve zorlu kış şartlarında kucağındaki çocuğuyla birlikte donarak ölmüştür.

Dumlupınar Savaşı metni ile ilgili üç soru hazırlayınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 2. TEMA MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK Dumlupınar Savaşı etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde

 • Okuduğunuz metinle ilgili üç soru hazırlayınız.

1.Mustafa Kemal savaş planlarını kimler ile birlikte yapmıştır? (Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü gibi ileri gelen komutanlar ile)

2.Yunan ordusu nasıl yenilgiye uğratılmıştır? (İkinci gün başkomutanları tutsak edilmiş ve Başsız ve yönetimsiz kalan Yunan ordusu İzmir’e doğru kaçmıştır. )

3.Yunan ordusu kaçarken ne yapmıştır? (İzmir’i ateş vermiş, yakmıştır)

 

 • Metinden alınan aşağıdaki cümlede altı çizili kelimeler niçin büyük harfle başlamıştır?

Mustafa Kemal, 23 Ağustos 1922 günü, gizlice Konya’ya gitti.

– Cümle içerisinde kullanılan özel isimlerin ilk harfi büyük yazılır.

 • Aşağıdaki paragrafta büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlıklar yapılmıştır. Yanlış yazılan kelimeleri işaretleyiniz.

İstanbul’da 23 mayıs 1919 günü ve izmirin işgal edildiği 15 mayıs’tan beri geçen dokuz gün içinde istanbul’da gerçekleştirilen dördüncü açık hava toplantısı olan Sultan ahmet mitingine Kadınlı erkekli iki yüz bin Kişinin katıldığı belirtilmektedir. Doktor sabit bey’in yanında Halide Edip de konuşmacıdır.

Dumlupınar Savaşı metnini özetleyiniz.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 2. TEMA MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK Dumlupınar Savaşı etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde

 • Dumlupınar Savaşı metnini özetleyiniz.

Sakarya Savaşı kazanıldıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk düşmanı yurdumuzdan tamamen atmak için yeni savaşın hazırlıklarına başlamıştır. Yeni bir savaş için çok fazla askere ihtiyaç olduğundan eli silah tutan herkes askere alınmıştır. Savaş planları büyük bir gizlilik içinde hazırlanmış ve 26 Ağustos sabahı başlatılan taarruz sonrası düşmanın komutanları esir edilmiş ve düşman yenilerek 30 Ağustos 1922 günü Dumlupınar’da büyük bir başarı kazanılmıştır. Sonrasından Mustafa Kemal ‘in “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emri ile Türk ordusu 9 Eylül 1922 de Yunan askerlerini İzmir’de denize dökmüştür kovaladı. İzmir’de halk, Mustafa Kemal ve askerlerimizi büyük bir şenlik ile karşılamış ve yurdumuzun düşman işgalinden kurtulması kutlanmıştır.

Sakarya Savaşı’ndan sonra neden büyük bir savaş hazırlığı yapılmıştır?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 2. TEMA MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK Dumlupınar Savaşı etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde

 • Aşağıdaki soruları “Dumlupınar Savaşı” metnine göre cevaplayınız.

1)Sakarya Savaşı’ndan sonra neden büyük bir savaş hazırlığı yapılmıştır?

– Sakarya Savaşı’ndan sonra düşmanı yurttan tamamen atmak için büyük bir savaş hazırlığı yapılmıştır.

2)Gazi Mustafa Kemal, harekât planını nerede ve kimlerle hazırlamıştır? Planı hazırlamadaki kararlı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

– Gazi Mustafa Kemal Akşehir de İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak gibi ileri gelen komutanlar ile birlikte harekât planını hazırlamıştır. Mustafa Kemal’in Plan hazırlamadaki kararlı tutumunu; onun vatan sevgisi ve bağımsızlığa olan inancı ile liderlik özelliğinin bir sonucu olarak değerlendiriyorum.

3)Anadolu toprakları düşman işgalinden ne zaman kurtulmuştur?

– 9 Eylül 1922 tarihinde yunan birlikleri İzmir’de denizde dökülerek Anadolu toprakları düşman işgalinden kurtulmuştur.

4)Gazi Mustafa Kemal, askerlerine hangi emri vermiştir?

– “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini vermiştir.

5)Metinden hareketle dönemsel ve toplumsal yapıyla ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Metinden örnekler vererek açıklayınız.

– Kurtuluş savaşı döneminde düşman kuvvelerine karşı savaşacak yeterli askerimiz ve teknolojimiz olmadığı için eli silah tutan herkes askere alınmıştır. Savaş ve taarruz planları büyük bir gizlilik içinde yapılmış ve Mustafa Kemal, 23 Ağustos 1922 günü gizlice Konya’ya giderek orada bulunan İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak gibi ileri gelen komutanlar ile birlikte harekât planını hazırlamıştır. Savaş kazıldıktan sonra halk şenlik havasında sokaklara dökülmüş ve Mehmetçikleri çiçek yağmuruna tutmuştur.

Eli silah tutmak, yıldırım gibi, neye uğradığını şaşırmak ne demek?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 2. TEMA MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK Dumlupınar Savaşı etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde

 • Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan deyimlerin anlamlarını, cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. eli silah tutmak, yıldırım gibi, neye uğradığını şaşırmak ne demek?

Eli silah tutan herkes orduya alındı.

– eli silah tutmak silah kullanabilmek

Yunan siperlerini yıldırım gibi aşıyordu.

– yıldırım gibi deyim anlamı: büyük bir hızla

Düşman neye uğradığına şaşırmıştı.

– neye uğradığını bilememek (anlamamak, şaşırmak) deyim anlamı: ansızın üzücü, sıkıcı, neşeli, güzel veya hoş bir durumla karşılaşmak

Fakat bu yangınlar kimsenin umurunda bile değildi.

– umurunda olmamak deyim anlamı: hiçbir şeyle ilgilenmemek, sorumsuz/ kaygısız davranmak, aldırmamak

Halk sokaklara dökülmüş, şenlik içinde kurtarıcısını selamlıyor, Mehmetçikleri çiçek yağmuruna tutuyordu.

– sokaklara dökülmek deyim anlamı: kalabalık hâlde sokakta olmak.

Gün ağarırken verdiği buyrukla görülmemiş bir taarruz başladı.

– gün ağarmak deyim anlamı: tan yeri aydınlanmak

 • Deyimlere yönelik tahminlerinizi deyimler sözlüğünden kontrol ederek bu deyimleri cümle içinde kullanınız.

– Vatan savunması için eli silah tutan herkes cepheye koşmuştu.

– Kedi yerinden sıçradı ve yıldırım gibi ağaca tırmandı.

– Aldığı “hayır” cevabı karşısında neye uğradığını şaşırdı.

– Nedense aldığı kötü notlar umurunda bile değil.

– Milli maç sonrası tüm gençler sokaklara döküldü ve galibiyeti kutladı.

Ordu, yurt, taarruz ne demek?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 2. TEMA MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK Dumlupınar Savaşı etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde

 • Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler, harfleri eksik olarak verilmiştir. Sözlük anlamından hareketle eksik harfleri örnekteki gibi tamamlayarak kelimeleri belirleyiniz.

1.Ordu: Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü.
2.Yurt: Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan.
3.Taarruz: Yıpratmak amacıyla doğrudan doğruya silahlı veya silahsız bir eylemde bulunma, hücum.
4.Buyruk: Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, buyuru, emir
5.Siper: Askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış, üstü açık hendek.
6.Tutsak: Savaşta ele geçen düşman, esir.
7.İşgal: Savaşta ele geçen düşman, esir.
8.Rıhtım: Bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme bindirme veya yükleme boşaltma yapabileceği yer.
9.Şenlik: Şen olma durumu, şetaret

 • Bu kelimelerden üç tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.

– Kurtuluş savaşında şehit düşen askerlerimiz yurt genelinde düzenlenen törenler ile anıldı.

Rıhtımdan güneşin batışını izlemek çok güzeldi.

– Okulumuzda ikinci dönem bahar şenliği düzenlenecek.

“Dumlupınar Savaşı” metninin ders kitabınızdaki görsellerinden hareketle içeriğini tahmin ediniz.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 2. TEMA MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK Dumlupınar Savaşı etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde

 • “Dumlupınar Savaşı” metninin ders kitabınızdaki görsellerini inceleyiniz. Metnin görsellerinden hareketle içeriğini tahmin ediniz.

Metin görsellerinde cephede savaş askerler ile onlara kumanda eden Mustafa Kemal Atatürk var. Dumlupınar Savaşı metninde savaşın gidişatı ve nasıl kazanıldığı ile ilgili bilgiler yer alıyor olabilir. Resimlerde görünen kağnılar ile tüm imkânsızlık ve eski teknolojiye rağmen askerimizin büyük çabası anlatılıyor olabilir.

Atatürk’e “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” sözünü söyleten gelişmeler nelerdir?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 2. TEMA MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK Dumlupınar Savaşı hazırlık çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Atatürk’e “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” sözünü söyleten gelişmeler nelerdir?

Kurtuluş Savaşı’nın en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi 13 Eylül 1921 de kazanılmış ve düşman kuvvetleri bozguna uğratılmıştı. Sonrasında düşmanın yurttan tamamen temizlenmesi için Başkomutan Mustafa Kemal’in emri ile Büyük Taarruz hazırlıkları başladı. 26 Ağustos sabahı başlayan Büyük Taarruz sonrası 30 Ağustos 1922 günü Dumlupınar’da düşman yenilgiye uğratıldı ve düşman birlikleri batıya doğru geri çekilmeye başladı. Başkomutan Mustafa Kemal’in  “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emri ile verdi. Yunan ordusunu kovalayan 9 Eylül 1922 de Türk ordusu İzmir’e girdi. Osmanlı devleti döneminde Ege denizi adı kullanılmıyordu. Marmara denize kadar olan bölüm Akdeniz olarak isimlendiriliyordu. “İlk hedefiniz Akdeniz” emri ile Mustafa Kemal Atatürk bugünkü Ege Deniz’ini kastetmiştir.

Millî Mücadele yıllarında yaşamış olsaydınız vatanımızın düşman işgalinden kurtulması için neler yapardınız?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 2. TEMA MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK Dumlupınar Savaşı Bir Sonraki Derse Hazırlık sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • “Millî Mücadele yıllarında yaşamış olsaydınız vatanımızın düşman işgalinden kurtulması için neler yapardınız?” konulu bir konuşma hazırlayınız.

Kurtuluş savaşı yıllarında yaşamış olsaydım; düşmanın vatan topraklarından atılması için kurulan dernek ve cemiyetlere gider, neler yapabileceğimi sorardım. Yaşım çok küçük olduğu için belki cepheye ve savaşmaya gidemezdim ama askerlerimize yardım etmek için elimden geleni yapardım. Yakını cephede olan ailelerin eşleri ve evlatları ile rahat bir şekilde haberleşe bilmesi için bir mektup-posta ağı kurmaya çalışırdım. Ailelerin yazdıkları mektupları toplar onları en yakın askeri birliğe teslim ederdim. Gelen cevap mektuplarını da ailelere ulaştırırdım. Böylece askerimizin aileleri ile daha rahat haberleşmeleri sağlamaya çalışırdım. Askerlerin yiyecek, giysi ve diğer ihtiyaçlarının toplanması için gönüllü olarak çalışırdım.