Oyuncak metni, bulmaca etkinliği cevapları:

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 1. TEMA: ÇOCUK DÜNYASI Oyuncak etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler ve kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.
 1. Tren vagonlarını çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine. LOKOMOTİF
 2. Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği demir yolu aracı. VAGON
 3. Tren, tramvay vb. taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demirden yol. RAY
 4. Kurdele, şerit, kumaş vb.nin kelebek şeklinde bağlanmış biçimi. FİYONK
 5. Döndüğünde bir mekanizmayı işleten bir eksene dikey olarak bağlanmış, iki veya ikiden çok kanattan yapılmış alet. PERVANE
 6. Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı. ROMATİZMA
 7. Topuk kemiği. AŞIK
 8. Bir şey enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey. KESİT
 9. Gerçekte öyle olmayıp öyle geçinen veya bilinen. SÖZDE

Unutamadığınız bir oyuncağınız var mı?

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 1. TEMA: ÇOCUK DÜNYASI Oyuncak Temaya Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Unutamadığınız bir oyuncağınız var mı? Anlatınız.

Kızlar için;

Küçükken bana uyku arkadaşlığı yapan sevilim ayıcığımı hiç unutamıyorum. Ara sıra uyurken hala onunla yatıyorum. Annem bu beyaz tüylü ayıcığı gece kendimi yalnız hissetmem için almıştı. Ben de gündüzleri ayıcığım ile oynar, uyurken ayıcığıma sarılıp yatardım. Böylece gece karlığından korkmamayı öğrenmiştim.

Erkekler için;

Babamın doğum günümde aldığı kumandalı arabamı hiç unutamam. Apartmanın bahçesinde, parkta bir hafta boyunca sadece onunla oynamıştım. Tabi şarjı bitince biraz canım sıkılıyor, hemen şarja takıyordum. Kumandalı arabamı kullanmak, hızlıca giderken arkasını kaydırmaya çalışmak en büyük zevkimdi.

Aşağıdaki fiillerden hangisi iş (kılış) bildirmektedir.

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite MİLLİ KÜLTÜR 1. Tema Sonu Değerlendirme Soruları etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

5.Türkülerin mayasıyla, onları doğuran tek tek seslerle benim yaşamımı biçimlendiren örgüler arasında ince benzerlikler, sıcak karşılıklar olmalıdır.
Yukarıdaki parçada hangi kelimeler mecaz anlamda kullanılmıştır?

doğuran, ince, sıcak, örgüler

6.Balta girmemiş ormanlardan birine, bir adam gelmiş. Onu gören ilk ağaç hüngür hüngür ağlamaya başlayınca uzaklardan bir başka ağaç, “Neden ağlıyorsun?” diye sormuş.

Yukarıdaki parçada hangi varlık kişileştirilmiştir?
C.Ağaç

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma vardır?
B.Bir gecede bütün kitapları okudum.

8.Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

Anlamca birbirinin yerini tutan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir.

Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.

Çağrışıma açık, konunun anlaşılmasına yardımcı olan kelimelere anahtar kelime denir.

“Kılık kıyafet” kelimeleri yakın anlamlı kelimelerdir.

9.Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildirir?
C.Solmak

10.Aşağıdaki fiillerden hangisi iş (kılış) bildirmektedir. İş (kılış) bildiren fiilleri, karşılarına (X) işareti koyarak gösteriniz.

(X) okudu

( ) kaçtı

(X) süzdü

( ) baktı

( ) güldü

( ) gelmiş

(X) dikti

(X) sevdi

(X)  anlıyor

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır?

C.Ahmet düzenli bir çocuktu.

12.Aşağıdaki fiillerden hangisinde işin geçmişte yapıldığı anlamı vardır?
C.Daldı

Yazara göre komşulardan beklediğimiz ilk yardımlar nelerdir?

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite MİLLİ KÜLTÜR 1. Tema Sonu Değerlendirme Soruları-Komşuluk metni etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

2.Yazara göre komşulardan beklediğimiz ilk yardımlar nelerdir?

Birbirinin hayatını güçleştirmemek, onlara rahatsızlık vermemek, komşularımıza karşı duyarlı ve hassas davranmak, gerektiğinde onların ihtiyaç ve hallerine göre hareket edebilmek, çalışan annelerin çocuklarına göz kulak olmak gibi davranışlar yazarın komşulardan beklediği yardımlardır.

3.Hangi durumun ortaya çıkması komşunun komşuya yardımını zorunlu kılmaktadır?

Günümüz hayatında aile yapısının evde dede ve ninelerin yaşadığı aile yapısından sadece anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile yapısında bir yaşam sürülmesi, özellikle kadınların çalışma hayatına katılması ile dede ve nine gibi çocuklara bakacak bir yardımcının bulunmaması komşular arasında yardımlaşmayı zorunlu kılmaktadır.

4.Ailelerin birbirine yardım etmesi sonucu neler olmaktadır?

Karşılıklı yardımlaşma ile çalışan annelerin çocukları sahipsiz kalmaktan kurtulur, iyi kalpli komşular sayesinde aile yuvasının yıkılmasının önüne geçilir, güçlükler daha kolay yenilir.

Yazara göre karşılıklı yardım nedir? (Komşuluk metni soruları)

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite MİLLİ KÜLTÜR 1. Tema Sonu Değerlendirme Soruları-Komşuluk metni etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

1.Yazara göre karşılıklı yardım nedir? Siz buna katılıyor musunuz? Niçin? Aşağıya yazınız.

Yazara göre karşılıklı yardım, sadece güçsüz ve fakirlere yardım etmek değil, bunun yanında insanların birbirlerine karşı saygı göstermesi, bazen sadece onların hayatlarını güçleştirecek davranışlardan kaçınmasıdır. Ben de yazarın bu düşüncesine katılıyorum. Gerektiğinde tanıdığımız veya tanımadığımız birine yardım etmek güzeldir ancak çevremizdeki insanlara rahatsızlık vermemek, çevremize karşı hassas davranmak da çok güzel bir davranıştır.

Yazım yanlışlarını düzeltme sembollerinden yararlanarak düzeltiniz.

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite MİLLİ KÜLTÜR Eşsiz Hazine Dinleme Metni etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Aşağıdaki cümlelerde fiiller “-yor” e “-ecek” ekiyle çekimlenmiştir. Bu fiillerin bazılarında yazım yanlışları yapılmıştır. Bunları bulunuz, düzeltme sembollerinden yararlanarak düzeltiniz

– Yorgunluk nedir bilmiyor. (Doğru)

– Hafta sonu bahçenin parmaklıklarını boyuyacak. (Harf yanlış. Doğrusu: Boyayacak)

– İyileştiğini yüzünün renginden anlıyorum. (Doğru)

– Siz de bizimle gelmek istiyeceksiniz. (Harf yanlış. Doğrusu: İsteyeceksiniz)

– Sonuna kadar beni destekliyecek. (Harf yanlış. Doğrusu: Destekleyecek)

– Bu derste ülkemizin en büyük gölünü tanıyacağız. (Doğru)

– Tepeye çıkınca mis gibi çam kokusu soluyacaksınız. (Doğru)

– Hepimiz aynı saatte bu programı dinliyoruz. (Doğru)

– Hiç endişelenmeyin, bu sorunu çözümleyeceğiz. (Doğru)

– Irmaktan su taşıyıp suluyorlar. (Doğru)

 

Düzeltme sembolleri aşağıdaki örnekte olduğu şekilde kullanılır.

 

Düzeltme sembolleri nelerdir?

Türkçede Düzeltme sembolleri nelerdir?

Kelimelerin yazımı sırasında yapılan yanlışlıklar düzeltme sembollerinden yararlanarak düzeltilir. Yazım yanlışının türüne göre uygun sembol kullanılarak yazım yanlışlıkları uzun uzun anlatılmak yerine sade bir sembol ile gösterilebilir.

Düzeltme sembolleri nasıl kullanılır?

Düzeltme sembolleri aşağıdaki örnekte olduğu şekilde kullanılır.

 

Fiillere “-di, -miş, -yor, -ecek, -r” eklerinden uygun olanları getirerek tamamlayınız.

 

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite MİLLİ KÜLTÜR Eşsiz Hazine Dinleme Metni etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Bu cümlelerdeki boşlukları yay ayraç içinde verilen fiillere “-di, -miş, -yor, -ecek, -r” eklerinden uygun olanları getirerek tamamlayınız.

– İstanbul, 1453’te fethedilmiş. (fethedilmek)

– Yarın gelecek misafirler için mutfakta yemek hazırlayacağım. (hazırlamak)

– Amcam, geçen yıl bahçeye fındık ağacı dikti. (dikmek)

– Kitaplarını ve para çantasını takside unutmuş. (unutmak)

– Türkiye’de 8 şiddetinde bir deprem oldu. (olmak)

– Bana her ay mutlaka mektup yazar. (yazmak)

– Sabahları erkenden uyanırım. (uyanmak)

– Bir hafta sonra halam bize gelecek. (gelmek)

– Yılın bu mevsiminde sıcaklık 40 derecenin üstüne çıkar. (çıkmak)

– Ahmet amcam, İstanbul’a babamdan sonra taşınmış. (taşınmak)

– Televizyonun karşısında uyuyor. (uyumak)

– Çok geç kaldım, arkadaşlarım beni bekliyor. (beklemek)

– Merve, bu filmi daha önce de seyretmiş. (seyretmek)

 

Millî kültür değerlerimizin korunması için neler yapılabilir?

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite MİLLİ KÜLTÜR Eşsiz Hazine Dinleme Metni etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • “Millî kültür değerlerimizin korunması için neler yapılabilir?” konulu bir yazı yazınız.

Geçmişten günümüze atalarımızın tecrübe ve deneyim birikimlerinden oluşan milli kültürümüz bizleri biz yapan ve diğer toplumlardan ayıran en değerli hazinemizdir. Gelenek ve göreneklerimiz, dilimiz, yemeklerimiz, düğünlerimiz, halk oyunlarımız, sanat eserlerimiz, geleneksel giysilerimiz ve bayramlarımız bizlerin sahip olduğu başlıca millî kültürü ögelerimizdir. Bu değerler ancak nesilden nesile aktarılarak yaşayabilmektedir. Bunun için bizlerde milli kültür ögelerimizi öğrenmeli ve onları yaşatmak için elimizden geleni yapmalıyız. Tüm değerleri yaşatabilmek için Millî kültürümüzün kökenleri araştırılmalı ve genç nesillere Milli kültür ögelerimizi öğrenilmeliyiz. Dilimizin zenginlikleri ortaya çıkarmalı, Gelenek ve göreneklerimiz gibi bizi biz yapan değerlerimiz yaşatılması için çaba sarf etmeliyiz. Toplum genelinde düzenlenecek eğitim programları ile milli kültürün önemi ve birleştirici gücü anlatmalıyız.

“Eşsiz Hazine” metindeki öznel ve nesnel yargılar nelerdir?

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite MİLLİ KÜLTÜR Eşsiz Hazine Dinleme Metni etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Dinlediğiniz “Eşsiz Hazine” adlı metinden öznel ve nesnel yargılara dörder örnek bulunuz ve aşağıya yazınız.

Öznel Yargılar

Hele kış geceleri bir başka olurdu bu ziyaretler.

Karda yürümenin zevkini tada tada Zehraların birkaç sokak ötedeki evlerine geldik.

Osman dedenin anlattığı bu masal çok hoşumuza gitmişti.

Hele son sorduğu bulmaca çok ilginçti.

Bu tekerlemeleri dil sürçmesi yapmadan yani dilimiz dolanmadan söyleyebilmek çok güç.

Babamın anlattıkları bizi hem duygulandırmış hem de gururlandırmıştı.

Nesnel Yargılar

Uzun kış gecelerinden birini yaşıyorduk.

Soba gürül gürül yanıyor, üzerindeki çaydanlıktan buharlar çıkıyordu.

Bir de ineği varmış bu kel başlı çocuğun.

Hatice nine soruyor, biz bulmaya çalışıyorduk.