Ünlü düşmesi örnekleri. İyiliğin Değerini Bilen Kim metni.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz. Ünlü düşmesi örnekleri

şehir + e → şehre
karın +ı → karnı
ağız + ın → ağzın
resim + in → resmin

a)“Şehir, karın, ağız, resim” kelimelerini hecelerine ayırınız. Bu kelimelerin son hecelerindeki ünlüleri yuvarlak içine alınız.

şe – hir

ka – rın

a -ğız

re – sim

b)Bu kelimelere gelen ekler hangi seslerle başlamıştır? Yazınız.

–  “e, ı, i” sesleriyle başlamıştır.

c)Bu kelimelere ek getirilince kelimelerde meydana gelen değişikliği açıklayınız.

– Kelimelerin son hecesindeki ünlü harfler kelimelere ek gelince düşmüştür. Ünlü düşmesi olmuştur.

İki heceli ve ikinci hecesinde “ı, i, u, ü” dar ünlüleri bulunan bazı kelimeler ünlü harfle başlayan bir ek aldıklarında kelimenin ikinci hecesindeki “ı, i, u, ü” dar ünlü harf düşer. Buna “ünlü düşmesi” denilir.

 • Aşağıdaki cümlelerde ünlü düşmesine uğrayan kelimeleri işaretleyiniz.

Aklımdan geçen sorulara cevap bulabilecek miyim acaba? (a-kıl)

Oğlunu yanına çağırıp ona saygının önemiyle ilgili bir masal anlattı.(o-ğul)

Karnının ağrısı artık dayanılmaz bir hâl aldı. (ka-rın)

Göğsündeki sızı ne zaman dinecekti? (gö-ğüs)

– Sarımsı saçları annesinin saçlarını hatırlatıyordu. (Sa-rı+ımsı)

 • Ünlü düşmesine örnek olabilecek kelimelerin içinde geçtiği cümleler yazınız.

– Soğuktan burnum akmaya başaldı. (bu-run-um)

– Kapıya omzumu çarptım. (o-muz-u-mu)

– Saçımın kıvrımlarını çok seviyorum. (kı-vır-ım-la-rı-nı)

“İyiliğin toplum hayatındaki önemi” hakkında bir konuşma yapınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

– “İyiliğin toplum hayatındaki önemi” hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızı yaparken Türk ve dünya masallarından örnekler vermeyi, kelimeleri anlamlarına uygun kullanmayı unutmayınız.

Değerli arkadaşlar;

İnsanlar topluluk halinde yaşayan sosyal varlıklardır. İçinde yaşadığımız toplum; karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve karşılık beklemeden yaptığımız iyilikler ile daha güzel bir yer haline gelir. İyilik, zor durumda olduğunu gördüğümüz bir insana veya bir canlıya karşılık beklemeden içten gelerek yardım etmektir. Bir iyilik yaptığımızda kendimizi mutlu ve huzurlu hissederiz. Kendisine iyilik yapılan kişide bu iyiliğe karşılık minnet duygusu oluşur ve bunu unutmaz. Aslan ve fare masalında anlatıldığı gibi bazen iyilik hiçte beklemediğimiz birinden gelebilir. Koskoca ormanlar kralı Aslanı yakalandığı ağdan ufacık bir fare kurtarır.

İyi olma, iyilik yapma ve iyi olmayı öğütleme bizim doğamızda ve iç benliğinde olan bir olgudur. Bu aslında toplum olmanın da bir gereğidir. Yapılan iyilikler ile toplum çok daha huzurlu ve mutlu bir yer haline gelir. Birinin bir sıkıntı olduğunda, zorda kaldığında kendisine uzanacak bir elin olduğunu bilmesi onu daha huzurlu ve güçlü yapar. İnsanlar birbirlerine karşı daha pozitif ve olumlu yaklaşımlar sergilerler. Toplumda huzur, güven, dayanışma yardımlaşma duyguları pekişir. Toplumun birlik ve beraberliği artar. Karşılık beklemeden sadece iyilik olsun diye iyilik yapmalıyız. İyiliğin küçüğü büyüğü olmayacağını aklımızdan çıkarmamalıyız.

Beni dinlediğiniz için teşekkürler.

Okuduğunuz metindeki kahramanlar, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz özellikte midir? İyiliğin Değerini Bilen Kim metni

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

– Okuduğunuz metindeki kahramanlar, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz özellikte midir? Açıklayınız.

Metindeki kurt, at ve tilki günlük hayatımızda karşımıza çıkamaz, ancak bu karakterdeki insanlar ile karşılaşabiliriz.

– Okuduğunuz metinde anlatılanlar, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz bir olay mıdır?

Metinde anlatılanlar günlük hayatta karşılaşabileceğim bir olay değildir.

– Okuduğunuz metindeki olaylar gerçek mi yoksa kurgu mudur? Açıklayınız.

Metindeki olaylar kurgudur. Çünkü metinde hayvanlar konuşturulmuştur.

Yazarın iyiliği ele alış şeklini beğendiniz mi? İyiliğin Değerini Bilen Kim metni.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

a)Yazarın iyiliği ele alış şeklini beğendiniz mi? Neden?

– Yazarın, yapılan iyiliklerin karşılıksız kaldığına dair örnekler verdikten sonra tilkinin kurnazlığı ile yapılan iyiliklerin karşılık kalmaması gerektiğini ve gerekirse iyiliğin değerini bilmeyenlerin cezalandırılması gerektiğini söylemesini beğenmedim.

Çünkü iyilik yaparken bunu karşımızdaki kişiden bir teşekkür, bir fayda bekleyerek değil, sadece iyilik olarak yapmalıyız. Karşı tarafın değer bilmemesi bizi birazcık üzebilir ama bu karşımızdaki kişiyi cezalandırmamızı gerektirmez. Bekli o kişi ile ilişkilerimiz gözden geçirir ve daha mesafeli olmaya çalışabiliriz.

b)Metindeki olaylardan, varlık kadrosundan yola çıkarak metnin içeriğini yorumlayınız.

– Metinde, yapılan iyiliklerin hep karşılıksız kaldığı köylü ve konuşturulan hayvanlar diliyle anlatılmış. İyiliğin değerini bilmeyenlerin bunun karşılığını bir şeklide göreceği ifade edilmiş.

c)Okuduğunuz metinde kurdun davranışını adil buluyor musunuz? Açıklayınız.

– Kurdun, yaptığı iyiliğe rağmen köylüyü yemeye kalmasını hiç adil bulmuyorum.

ç) Tilkinin bulduğu çözümü yaratıcı buluyor musunuz? Neden?

Tilkinin ortadaki sorunu anlayıp konuyu bambaşka bir alana taşıyarak kurdu yeniden çuvalın içine sokmayı başarması çok zekice bir davranıştır.

Metinde ele alınan sorun nedir? İyiliğin Değerini Bilen Kim? metni

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Metinde ele alınan sorun nedir? Siz de bu soruna farklı çözümler üretiniz.

Metindeki sorun, Köylünün kurda iyilik yapıp onun hayatını kurtarmasına rağmen kurdun yapılan iyiliğin değerini bilmeyip köylüyü yemeye kalkmasıdır.

 1. Kurda karşılık beklemeden iyilik yapmanın önemi anlatılabilir.
 2. Kurda yapılan iyiliklere karşılık minnettarlık duyması gerektiği öğretilebilir.
 3. Kurdun yaptığı hatayı anlaması için bir iyilik yaptığında ona karşı kötü davranılarak hatasını anlaması sağlanabilir.

İyiliğin Değerini Bilen Kim metninin konusu ve ana fikri nedir?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • “İyiliğin Değerini Bilen Kim?” adlı metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

İyiliğin Değerini Bilen Kim Metninin konusu: İyilik yapmak.

İyiliğin Değerini Bilen Kim Metninin ana fikri: Yapılan iyiliğin değeri bilmelidir, bilinmiyorsa da cezasını çekmelidir.

 • Metnin başlığı ile içeriği arasında uyum var mıdır? Açıklayınız.

Metnin başlığı ile içeriği uyumludur.  Metninde yapılan içeriğinde hayvanların yaptıkları onca hizmete ve iyiliğe rağmen insanların bunun kıymetine bilmediğine değinilmiş ve yapılan iyiliğin değerinin bilinmesi gerektiği anlatılmıştır.

 • Okuduğunuz metne farklı bir başlık öneriniz. Niçin bu başlığı önerdiğinizi açıklayınız.

Başlık önerim: “Kurdun Sonu”

Çünkü metinde yapılan iyiliğin kıymetini bileyen kurdun başına gelenler anlatılmıştır.

İyiliğin Değerini Bilen Kim metni Doğru Yanlış etkiniliği:

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Okuduğunuz metne göre aşağıda verilen cümleleri doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz.

Kurt, arkadaşlarıyla karşılaşmıştır. (Yanlış)

Köylünün çuvalında mısır vardır. (Doğru)

Kurt, köylüden yardım istemiştir. (Doğru)

Kurt ve köylü yolda bir eşekle karşılaşmıştır. (Yanlış)

Kurt, köylü ile “Bu dünyada iyiliğin değerinin kalmadığını öğrenemedin mi?” diye alay etmiştir. (Doğru)

Köylü, tilkinin kurnazlığını anlayamamıştır. (Yanlış)

Tuzak, gözden kaybolmak, avcı, öneri ne demek?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin, deyimlerin anlamlarını önce tahmin ediniz. Daha sonra sözlükten bu kelimelerin ve deyimlerin anlamlarını bulunuz, bunları birer cümlede kullanınız.

Tuzak

Tahminim: Bir şeyi yakalamak için gizlice kurulan düzenek.
Tuzak Sözlük anlamı: Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzenek
Cümlem: Avcıların kurduğu tuzağı fark eden kuşlar birden havalandılar.

gözden kaybolmak

Tahminim: Görülemeyecek kadar uzaklaşmak.
Gözden kaybolmak Sözlük anlamı: Ortadan çekilmek veya görünmez olmak, kaybolmak
Cümlem: Araba o kadar hızlıydı ki bir anda gözden kayboldu.

avcı

Tahminim: ormanda yabani hayvanları avlayan kişi.
Avcı Sözlük anlamı: Avı kendine iş edinen kimse
Cümlem: Avcı olabilmek için önce avcı lisansı almak gerekiyormuş.

öneri

Tahminim: bir konu veya sorun hakkındaki görüş veya çözüm yolumuz.
Öneri Sözlük anlamı: Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
Cümlem: Doğayı korumak için birçok güzel öneri geldi.

göz kulak olmak

Tahminim: Birine bakmak.
Göz kulak olmak Sözlük anlamı: Gözetmek, korumak, bakmak
Cümlem: annem markete giderken kardeşime göz kulak olmamı istedi.

 • Metinde kullanılan “gözden kaybolmak” ve “göz kulak olmak” deyimleri metnin anlatımına nasıl bir katkı sağlamıştır? Açıklayınız.

Metinde kullanılan bu deyimler metnin anlaşılmasını kolaylaştırmış ve anlatıma güç katmıştır.

“İyiliğin Değerini Bilen Kim?” adlı metindeki kahramanlardan hangisini canlandırmak isterdiniz?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • “İyiliğin Değerini Bilen Kim?” adlı metindeki kahramanlardan hangisini canlandırmak isterdiniz? Neden?

Ben metindeki Tilki olmak istedim. Zekâsı ve kurnazlığı ile soruna çok güzel bir çözüm yolu bulduğu için bu karakteri canlandırmak ve köylünün hayatını kurtararak ona iyilik yapmış olmak isterdim.

 • Metni okurken olaydaki duygu ve düşünceleri canlandırmak için nelere dikkat etmeliyiz?

Okuma parçalarındaki duygu ve düşünceleri canlandırmak noktalama işaretlerine dikkat etmeli, duracağımız, nefes alacağımız yerleri noktalama işaretlerine belirlemeliyiz. Sesimizi karakterlere ve olayın duygusuna göre tonlamaya özen göstermeliyiz.

“İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.” atasözünü açıklayınız

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • “İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.” atasözünü açıklayınız.

Bir iyilik yaptığımızda bunun için bir karşılık beklememeliyiz. Yapılan iyiliklerin, güzelliklerin karşılığı Halik olan yani yaratıcımız olan Allah her zaman bilir. Bir iyilik yaparken bunun bir karşılığı olacağını, bundan bir fayda sağlayacağımızı düşünmeden iyilik yapmalıyız. İyilikler ancak karşılık beklenmeden yapılırsa iyilik olur. Aksi halde olaylar menfaat ilişkine döner. İyilik yaptığımızda içimizde oluşan rahatlama ve iç huzur en güzel duygulardan biridir.