Aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi sözlük sırasına göre diziniz.

3. sınıf Türkçe dersi için verilen sarmaşık gülü etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  •  Aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi sözlük sırasına göre diziniz.

umut, deve, jale, yeşil

Bu kelimelerin sözlük sırası şu şekildedir: her kelimenin alfabedeki harf sırasına göre karşılaştırılması yapılarak hangisinin daha önce olduğu bulunur.

sözlük sıralaması:

  1. deve
  2. jale
  3. umut
  4. yeşil   şeklinde olacaktır.

Buzdolabının buzluğuna bir şişe suyu koyduğumuzda suyun buz haline gelmesini nasıl açıklarız?

Fen bilgisi dersi için verilen ödev sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  •  Buzdolabının buzluğuna bir şişe suyu koyduğumuzda suyun buz haline gelmesini nasıl açıklarız?

Kısaca açıklayalım;

 

Su, hal değişimi sıfır derecede gerçekleşir. Sıvı halden katı hale geçer. Buzluk sıcaklık derecesi ise sıfırın altında eksi değerlerdedir. Sıfırın altındaki bir ortama koyulan su zamanla BUZ haline döner. Buna maddenin hal değişimi de denir. Fiziksel bir olaydır. Sıcak bir ortama buzlar koyulduğunda su haline geri döner.

Ardışık iki çift sayının toplamı 126 dır. Bu iki sayının çarpımı kaçtır?

Ardaşık olarak verilmiş iki çift doğal sayının toplamını vermiş. 126 imiş. Benden ise bu 2 sayının çarpımını bulmam isteniyor. Soru tam olarak şu şekilde;

Soru: Ardışık iki çift sayının toplamı 126 dır. Bu iki sayının çarpımı kaçtır?

 

Cevap: Sayılardan birine X dersek ardışık olduğundan diğeri X+2 olur. Toplamları 126 ise yani;

X + (X+2) = 126 ise buradan X = 62 çıkar. Diğer sayı ise 64 olur.

İkisinin çarpımı ise 62 * 64 ten = 3968 eder.