Sadece insanlar mı barınma ihtiyacı duyarlar? Nedenini açıklayınız.

3.sınıf Hayat Bilgisi dersi için verilen Benim Güzel Evim ödev sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Sadece insanlar mı barınma ihtiyacı duyarlar? Nedenini açıklayınız.

Kısaca açıklayalım;

Doğadaki bütün canlılar barınma ihtiyacı duyar. Her canlı kendine uygun olan yerde yaşar. Canlılar kendilerini dışarının tehlikelerin korumak ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için barınma ihtiyacı vardırç

 

Mustafa, iki karton kutunun üzerine birer delik açar.

  1. sınıf fen bilimleri kitabında çevremizdeki ışık ve sesler ünitesi sorularından biri şu şekildedir:

Mustafa, iki karton kutunun üzerine birer delik açar. Birinci kutuya sadece bir kalem, ikinci kutuya ise yanan bir el feneri ve el fenerinin önüne gelecek şekilde bir kalem yerleştirir. Kutuların ağzını kapatır. Karanlık bir ortamda açtığı deliklerden kutuların içini gözlemler.’

A.yukarıdaki metne göre mustafa nın neler gözlemlemiş olabileceğini yazınız.

birinci kutuda ışık olmadığı için hiç bir şey göremez.

ikinci kutuda el fenerinin ışığı olduğu için kalemi görür.

B. syf 67 deki sonuca varalım sorularının cevaplarını yazalım.

  1. göremedik çünkü görmenin olması için ışık lazım.
  2. ışığa ihtiyacımız var.

İnsanların temel ihtiyaçları nelerdir? Sıralayınız.

3.sınıf Hayat Bilgisi dersi için verilen Benim Güzel Evim ödev sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • İnsanların temel ihtiyaçları nelerdir? Sıralayınız.

Kısaca açıklayalım;

Barınma ihtiyacı

Yemek yeme yani beslenme ihtiyacı

Giyinme ihtiyacı

Tehlikelerden korunma ihtiyacı

İnsanlarla iletişim kurma ihtiyacı

 

 

 

Geceleri Araçların, Trafikte Farlarını Yakma Nedenlerini Söyleyiniz

  1. sınıf fen bilimleri kitabında çevremizdeki ışık ve sesler ünitesi sorularından biri şu şekildedir:

Geceleri Araçların, Trafikte Farlarını Yakma Nedenlerini Söyleyiniz.

arabalar geceleri ilerledikleri yolu ve diğer arabaları görebilmek için ayrıca kendilerinin de diğer arabalar tarafından görülebilmeleri için farlarını yakarlar.

Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada

Bulmacada varolan bir soru. Cevabını bilmeyenler için paylaşalım. Türkçe kitabı 6 sınıf MEB yayınları. Sorulardan birisi şu şekilde:

Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü.

Cevap:  Kültür.

Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu.

6. sınıfa giden öğrencilere lazım olabilecek bir bilgi. Türkçe kitabındaki 52. sayfadaki bulmacalarda var bu soru. 5. soru idi sanırım. Soru ve cevabı paylaşıyorum.

 

Soru: Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu.

Cevap:  HALK.

6. Sınıf Türkçe Sayfa 52 Bulmaca Cevapları MEB Yayınevi

6. Sınıfa giden öğrenciler bilirler türkçe ders çalışma kitabında sayfa 52 de bir bulmaca var. Tam 13 soruluk. Soru ve cevapları aşağıdaki gibidir.

1- Müzik, Tiyatro Ve Bale Öğretiminin Yapıldığı Okul.    Cevap: Konservatuar.

2- Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi.  Cevap: Festival.

3- Halk bilimi.    Cevap: Folklör.

4- Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.  Cevap: Birey

5- Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu.  Cevap:  Halk

6- Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü.  Cevap:  Kültür.

7- Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.    Cevap:  Millet

8- Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir. (mecaz)  Cevap: Görüş

9- İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun.  Cevap: Gösteri.

10 – Sanatçı.  Cevap:  Sanatkar.

11 – Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane.   Cevap:  Gelenek.

12 – Kültürlü, okumuş, görgülü, ileri düşünceli (kimse), münevver, entellektüel.  Cevap:  Aydın

13- Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.  Cevap:  Aydın

Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi.

Özel önemi olan sanat gösterisi sorulmuş bulmacanın 2. sorusunda. Soru bu şekilde;

Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi.

 

Cevap: Festival.

Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul.

6. sınıf türkçe ders çalışma kitabı sayfa 52 deki bulmacadaki birinci soru bu. Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okulun ismi nedir? Bu okullara ne isim verilir?

Soru: Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul.

Cevap: Konservatuar.