Palto, resim , kitap, iyi yeni anlam kazanan kelimeler hangileridir?

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 6.Tema Okuma Kültürü, Okuma Kitaplarım etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki kök ve ekleri anlamlı kelimeler oluşturacak şekilde örnekteki gibi eşleştiriniz.

Palto-lu

Resim-lik

Kitap -lar

İyi -ler

  • Eşleştirme sonrasında yeni anlam kazanan ve anlamları değişmeyen kelimeleri gruplandırınız.

Yeni Anlam Kazanan Kelimeler: Paltolu,  Resimlik,  İyiler

Anlamları Değişmeyen Kelimeler: Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir