Parbat Dağının Esrarı Çevre Kavramı, Çevre Sorunlarını sınıflandırınız.

5.sınıf Türkçe dersi için verilen Parbat Dağının Esrarı etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Yaptığınız araştırmada elde ettiğiniz bilgileri tablodaki yazan boşluklara sınıflandırarak ya­zın.

Çevre Kavramı: Canlı ve cansız doğadaki her şeyi kapsayan bütün

Çevre Sorunları: İnsanoğlunun bilinçsizce yaşadığı çevreyi kirletmesi sonucu tüm canlıların bu durumdan zarar görmesi.

Kirlilik: Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, ışık kirliliği, ses kirliliği

Diğer Sorunlar: Ormanların yok edilmesi, hızla artan dünya nüfusu, çarpık kentleşme ve savaşlar

Hava: Atmosferdeki toz, duman gibi kirleticilerin miktarının canlıların yaşamlarını tehdit edecek seviyeye ulaşması. Havayı kirletici etkenler: Fabrika bacalarına filtre takılmaması, araçların egzoz gazları, ısınma amacı ile yakılan yakıtların dumanları.

Su: İstenmeyen zararlı maddelerin miktar ve yoğunluk olarak suyun niteliğini bozacak seviyeye ulaşması. Suyu kirletici etkenler: fabrika ve konutların atık suları, gübreler, motor yağları, tarımsal mücadele ilaçları

Toprak: Zararlı kimyasal ve maddelerin toprağın özelliğini bozması ve toprakta yaşayan yararlı canlıları öldürmesi. Toprağı kirletici etkenler: bilinçsiz tarım ilaçlamaları, aşırı gübre kullanımı, atık sular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.