Pazırık Kurganı’ndan çıkarılan buluntuları o dönemin günlük yaşamı, mesleki faaliyetleri ve inanışları açısından değerlendiriniz.

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Kültür Bir Hazinedir sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Aşağıda Altaylar’da, Hun Devleti’ne ait Pazırık Kurganı’ndan çıkarılan buluntuların isimleri verilmiştir. İsimleri verilen nesneleri, o dönemin günlük yaşamı, mesleki faaliyetleri ve inanışları açısından değerlendiriniz. Böyle nesnelerin, millî kültürümüzün oluşmasındaki yerini ve katkısını tartışınız.

Kurgandan çıkan eşyalar o dönemdeki ahret inancının bir göstergesidir. Kurgana konulan eşyalar kişinin ahirette günlük hayatı için gerekli olabilecek eyer, kırbaç, çizme, halı, tarak, kap, masa, ayna, silah ve yiyecek olarak o zamanlara tüketilen at eti o kişi ile beraber gömülmektedir. Bu eşyalar o dönemin günlük yaşamı ile ilgili olarak atın insan hayatındaki önemini göstermesi bakımından önemlidir. Yapılan mesleki faaliyetler hayvancılık(eyer ve keçe), dokumacılık(halı), marangozluk(masa) ve maden işleme(altın süsler) sayılabilir.

Bu buluntular milli kültürümüzün bir parçası olan halı dokumacılığı, keçe sanatı ve  ağaç işleme sanatı gibi alanların temelini oluşturmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.