Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri nelerdir? Düşününüz.

Kainatta yaratılmış ilk insan olan Hz Adem bir peygamberdi. Sadece bu bilgi bile bize gösteriyor ki din ile insan ne kadar iç içe kavramlar. Allah dilemiş insanı yaratmış ama ilk insanı kendi elçisi olarak peygamber vazifesiyle yaratmış. Peki niye böyle bir tercih yapılmış? Peygamberler neden insanlar arasından seçilmiş? İşte cevapları.

İslam dini bütünüyle insan yaşantısıyla birebir alakadar bir dindir. Dinimiz böyle olunca onun anlatıcısı ve habercisi hükmündeki peygamberlerin de aynı şartlarda olması gerekir. Ancak bu şekilde İslam dini bir insan vasıtasıyla insanlar arasında yaşayabilirdi, Eğer insanlardan değil farklı bir tür varlık olarak belirlenmiş olsaydı söz konusu peygamber insanların halinden anlamayacak, yaşanılanlarının içinde olmayacaktı. Durum böyle olunca bu peygamber ne insanların ihtiyaçlarından haberdar olacaktı ne de soru ve sorunlarını tatmin edebilecekti. Halbuki peygamberlik kavramının özünde insanların duygu, düşünce ve içinde bulundukları şartlar kapsamında onlara yol göstermek yatmaktadır.

İnsanlardan farklı seçilmiş bir peygamber onlara kendini kabul ettiremezdi. Böyle bir durumu insanlık çok yadırgar ve kaldıramazdı. Herhangi bir anlam veremezdi. Dolayısıyla onun peygamberliğini sindirmeleri ve ona inanmaları da mümkün olamazdı. Böyle bir durum da İslamiyetin insanlar arasında yayılmasını imkansız hale getirirdir. Halbuki dinimizin esası güzel dinimizi başkalarına anlatmak ve onların da dinimizin güzelliklerinden istifade etmesini sağlamaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir