“Pir”, “alp”, “eren” ve “ehl-i beyt” kelimelerin anlamını araştırınız.

  • “Pir”, “alp”, “eren” ve “ehl-i beyt” kelimelerinin anlamlarını sözlükten araştırarak defterinize yazınız.

Pir: halk öykülerinde iyiliksever yaşlı adam. Bir tarikat veya sanatın kurucusu

Alp: yiğit, yürekli

Eren: kendini Allah’a adamış, kendi benliğinden sıyrılmış olan. Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse

Ehli beyt: Peygamberimizin ailesi, soyu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.