Popüler kültürün milli kültür üzerindeki etkisi

8.sınıf Türkçe dersi için verilen Neşet Ertaş etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Öğretmeninizin okuduğu metinden hareketle “popüler kültürün millî kültür üzerindeki etkisi” konulu bir eleştiri yazısı yazınız.

Popüler kültürün millî kültür üzerindeki etkisi

Kültür, toplumların tarihi gelişim süreçlerinde oluşturdukları değerleri, bunların kullanılmasını ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlayan, insanların toplumsal çevrelerine ne kadar egemen olduğunu gösteren araçlar bütünüdür. Bir ulusun tarihsel gelişimi içerisinde oluşturduğu değerler bütünü bizim milli kültürümüzü oluşturmaktadır. Kültürel zenginlikler bir toplumun ne kadar değerli olduğunun en büyük göstergesidir. Çünkü kültür zaman içinde gelişir ve kuşaktan kuşağa aktarılarak o toplumun en önemli özelliği olur. Bu kültürel değerler bütünü ile büyüyen her nesil o kültürün bir parçası, gelecek nesiller taşıyıcıdır.

Tarihsel gelişim süreçleri içerisinde toplumlar birbirlerini etkileye ticaretle başlamışlardır. Karşılıklı etkileşim ile kültürlerde diğer toplumların etkileri hissedilmeye başlamıştır.  Ancak bu etki çok sınırlı kalmış, diğer toplum etkileri mevcut kültürü çok sınırı bir alanda etkilemiştir. Fakat milli kültür günümüzde globalleşeme, televizyon, internet ve sosyal medya aynı anda birden fazla etkinin tesiri altında bulunmaktadır. Popüler kültür olarak ta adlandırılabilecek bu etki her geçen gün milli kültürümüzün erozyona uğramasına sebep olmaktadır.  Popüler kültür çok hızlı üretilmekte yine aynı hızla tüketilmektedir. Bu yüzden popüler kültür belirli bir dönem boyunca geçerli olmakta yeni bir trend çıktığında geçerliliği ortadan kalkmaktadır. Belirli bir dönmem için meşhur olan bir kıyafet, müzik parçası veya kitabın hızlı bir şekilde yaygınlaşması ve tüketilmesi ile kalıcı olmayacak şekilde o dönemi etkiler. İnternet ve soysal medyanın etkisi ile o dönem için popüler olan örneğin bir kıyafet ise birçok gencin üzerinde o kıyafeti görmemize sebep olmaktadır. Hızlı biri şekilde üretilmesi, yaygınlaşması ve anında tüketilmesi özelliklerinden dolayı birçok aydın ve bilinçli insan tarafından popüler kültür eleştirilmektedir. Çünkü popüler kültür ile birçok kişi sosyal medyada veya farklı mecralarda gördüğü örnekleri basma kalıp olarak kopyalamakta, buda yaratıcılığına büyük bir darbe vurmaktadır. Yaratıcı davranmaya çalışanlarda popüler kültürü takip etmedikleri için marjinal olarak adlandırılmaktadır. Popüler kültürün etkisinden kurulan bireyler kendilerinin ve zihinlerinin özgürleşmiş olduğunu hissedeceklerdir.Popüler kültürün muhteşem bir hızla dönen dişlileri arasında sıkışıp kalan nesiller, kendi atlarının uzun yıllar boyunca birikimlerinin eseri olan milli kültür öğeleri ile tanışmaya fırsat bulamayacaklardır. Bu kültürün en büyük özelliği olan, nesillerin kültürü özümseyerek yaşamaları ve onu gelecek kuşaklara aktarmaları da mümkün olmayacaktır.  Bunun sonucu olarak ta milli kültür sadece belirli bir yaş grubunun değerlerini ifade eden, çok sınırlı bir etki alanı olan bir unsur olarak ancak bir süre daha yaşamını sürdürebilecektir. Kuşaklar arasında oluşacak kültürel farklılıklar biri süre sonra fikir ayrılıkları veya çatışmaya dönüşecektir.

Günümüz dünyasında kültürel etkileşimlerden uzak durmak mümkün değildir. Bu gerçek herkes tarafından kabul edilmektedir. Genç nesillere popüler kültür konusunda daha sorgulayıcı olmaları öğretilmeli, milli kültürümüzün onların sevecekleri formatta sunulmasının yolları aranarak bizlere emanet olan milli kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmanın yolları keşfedilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.