Rahmet kavramıyla ilgili ayet ve hadisler

  • Rahmet kavramıyla ilgili ayet ve hadisler

Rahmet kavramıyla ilgili ayetler:

– (Resûlüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Enbiyâ ; 107

– Ey oğullarım! Gidin de Yusuf’u ve kardeşini iyice araştırın, Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez. Yûsuf ; 87

– De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Zümer ; 53

– Bize, bu dünyada da iyilik yaz ahirette de. Şüphesiz biz sana döndük.» Allah buyurdu ki: Kimi dilersem onu azabıma uğratırım; rahmetim ise her şeyi kuşatır. Onu, sakınanlara, zekâtı verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacağım A’râf ; 156

Rahmet kavramıyla ilgili hadisler:

– “Resülullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz. (Buhâri, Tevhid 2, Edeb 27)

– “Resülullah (aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki: “Allah celle şânühü mahlukâtın olmasına hükmettiği zaman -Müslim’in rivâyetinde: “Allah mahlükâtı yarattığı zaman”- yanında bulunan, Arş’ın gerisindeki bir kitaba şunu yazdı: “Muhakkak ki rahmetim gazabıma galebe çalmıştır.” (Buhâri, Tevhid 15, 22, 28, 55)

–  “Resülullah (aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki: “AIlah’ın yüz rahmeti var. Bunlardan biriyle mahlükat kendi aralarında birbirlerine merhamet gösterirler. Doksan dokuz rahmet de Kıyamet günü içindir.” (Müslim, Tevbe 20)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.