Read the environment problems in your list to your classmates and ask for solutions.

6.sınıf İngilizce dersi için verilen Saving The Planet sorularından birisi. Soru şu şekilde:

6.sınıf İngilizce Evrensel yayınları ders kitabı Sayfa 78

  • Read the problems in your list to your classmates and ask for solutions. Note down their suggestions above. (çevre sorunlarıyla ilgili çözüm önerileriniz nelerdir? İngilizce)

Student A: Waste of energy is a big problem in our area. What should we do? (Enerji israfını önlemek için neler yapabiliriz? İngilizce)

Student B: We must unplug the electrical appliances after use.

Student C: We should lower the thermostat at home.

Student D: We should use LED lights for illumination.

Student E: We shouldn’t forget turn off the lights.

Student F: We can use rechargeable batteries for toys.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.