Read the sentences and write “must” or “mustn’t”.ENVIRONMENT

7.sınıf İngilizce dersi için verilen ENVIRONMENT sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Read the sentences and write “must” or “mustn’t”. (çevre ile ilgili cümleleri must veya mustn’t ile tamamlayınız) 7.sınıf İngilizce pasifik yayınları çalışma kitabı 50. Sayfa 1.etkinlik

1.We must take care of the environment.

2.We mustn’t throw rubbish in the Street.

3.We must use paper bags.

4.We must use recycled paper.

5.We mustn’t cut trees.

6.We mustn’t throw bottles, tyres or plastic into the lakes.

7.We must use energy carefully.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.