Reform Hareketleri bilimin gelişmesine nasıl katkıda bulunmuştur?

  • Reform Hareketleri bilimin gelişmesine nasıl katkıda bulunmuştur?

Coğrafi keşifler sonucu keşfedilen yerlere sömürgeleştirildi ve buralara ait değerli ürünler ve madenler Avrupa’nın zenginleşmesini sağladı. Zenginleşen Avrupalı ailelerin kültür ve sanat hareketlerini desteklemesi Rönesans hareketinin başlamasına katkıda bulundu. Müslümanlardan öğrenilen matbaanın geliştirilmesi sonucu birçok kitabın basılması Rönesans’ın ortaya çıkışında etkili oldu. Basılan kitaplar bilginin yayılması sağlandı. Coğrafi keşifler sonucu, kilisenin savunduğu dünyanın düz olduğu gibi bilgilerin yanlış olduğunun öğrenilmesi kiliseye olan güveni azalttı ve özgür düşünce ortamı güçlendi.

Katolik kilisesindeki yozlaşmaya karşı Martin Luther’in başlattığı Reform Hareketleri ile kilisenin daha da güç kaybetmesi ve özgür düşünce ortamının gelişmesi ile bilimin gelişmelerin önü açılmıştır. Kilisenin baskısından kurtulan bilim insanlarının yaptığı gözleme ve deney dayalı bilimsel çalışmaların sayısı artmış, özgür ve bilimsel düşünce ortamının gelişmesi ile birçok bilimsel çalışma yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir