Resimlerde gördüklerinizden yola çıkarak Atatürk’ün halkçılık ilkesinin temel esaslarını yazınız.

8.sınıf İnkılap Tarihi dersi için verilen Halkçılık sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki resimleri inceleyiniz ve resimlerde gördüklerinizden yola çıkarak Atatürk’ün halkçılık ilkesinin dayandığı temel esasların neler olabileceğini noktalı yerlere yazınız.

Halkçılık ilkesi ile vatandaşlar demokratik haklardan eşit olarak yararlanmaya başlamış, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Halkçılık ilkesinin temelini oluşturan eşitlik prensibi ile toplumda ayrıcalıklı sınıfların oluşması engellenmiştir. Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması sağlanmış, vatandaşlar devlet hizmetlerinde eşit şekilde yararlanmıştır. Halk devlet kaynaşması dağlanarak millî birlik ve beraberlik duygusu güçlendirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.