Rönesans Döneminde yetişen bilim insanları ile sanatçıların günümüz bilim ve sanat anlayışına katkıları neler olabilir?

  • Rönesans Döneminde yetişen bilim insanları ile sanatçıların günümüz bilim ve sanat anlayışına katkıları neler olabilir? Örnek vererek açıklayınız.

Rönesans Döneminin en önemli özelliği bilim ve sanata değer verilmeye başlanması ve kilise baskısından kurtulan sanat ve bilim insanlarının özgür düşünce ortamında üretkenliklerinin artmasıdır. Bilim insanları, özgür düşünce ortamına yaptıkları deney ve gözleme dayalı bilimsel çalışmalar ile günümüzdeki bilimsel gelişmelerin temelini oluşturmuşlardır. Sanatçıların, Avrupalı zenginler tarafından desteklenmesi özellikle Rönesans’ın doğduğu İtalya’da sanatsal değer taşıyan birçok mimari eserin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Önceleri evrenin merkezi Dünya olarak kabul edilirken, Copernicus (1473-1543) Dünya’nın, Güneş etrafında döndüğünü belirlemiş, Galileo Galilei (1564-1642) bu düşünceyi geliştirici gözlemler yaparak Samanyolu galaksisinin küçük yıldızlardan oluştuğunu söylemiştir. Bir önceki nesilden gelen bilgiler özgür düşünce ortamında gelişerek günümüzdeki bilim ve sanat anlayışının temel dayanak noktaları oluşturulmuştur.

Sanat alanında Rönesans Dönemi ile katı kurallara sahip baskıcı anlayış kaybolmuş ve Ortaçağ’a özgü sembolizm ve mistisizm çabaları sona ermiştir. Özgür düşünce ortamının gelişmesi ile sanatta insan ve eşyayı mekân içinde değerlendiren natüralist anlayışla özellikle resimde hacim, gölge-ışık ve perspektif uygulamaları hâkim olmuştur. Gerçeğe uygun insan figürünün oluşturulması amacıyla perspektifi elde etmek için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Tüm bu gelişmeler günümüz sanat ve resim anlayışının temelini oluşturmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir