Sağlığı geliştirme kavramı nedir?

  • Sağlığı geliştirme kavramı nedir? Sağlığı geliştirme ne demek?

Yaralanmalar ve bulaşıcı hastalıklar halk sağlığının öncelikli ilgi alanları içinde olsa da topluma uygun sağlık davranışlarının kazandırılması ve bunun için sağlık sektörüne ek olarak diğer birçok sosyal ve ekonomik sektörün bu konuda sağlayıcı destek ile halk sağlığı hareketi yeni bir boyut kazanmış ve sağlığı geliştirme kavramı oluşmuştur.

Kişilerin kendi sağlıklarını geliştirmesi ve sağlıkları üzerinde kontrollerini artırması süreci “Sağlığı Geliştirme” kavramı olarak tanımlanır. Sağlığı geliştirme; insanlara kişisel arzu ve istekleri ile ideal sağlıkları arasındaki sinerjiyi keşfetmelerine yardım eden, fiziksel, duygusal, sosyal, spiritüel ve entelektüel sağlıklarının dinamik bir denge halinde olması için uğraşılarında onların motivasyonlarını arttıran ve bu amaca ulaşmak için yaşam tarzı değişikliklerini destekleyen sanat ve bilimdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.