Sanat nedir?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 8. TEMA SANAT Nedir Bu Sanat? Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Sanat nedir?

Kelime anlamı olarak sanat “bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık” demektir. Sanat kelimesi Arapça sana’a fiilinden türemiş bir kelimedir ve ”üretmek-yapmak” anlamlarını taşır. Sanat, Sanatçının
anlatmak istediği önemli bir konunun, dikkat çekmek istediği bir gerçeğin veya yaşatmak istediği bir duygunun dışa vurumudur.

Sanatçılar; gördükleri, duydukları ve hissettikleri güzellikleri ve olayları güzel sanatlar, resim, müzik, dans, heykelcilik, süslemecilik, mimarlık, hattatlık, üslup, nakkaşlık gibi alanlarda ortaya koydukları eserler ile diğer insanlarda güzellik ve estetik bir heyecan oluşturacak şekilde ifade ederler.

Sanat akımları klasik sınıflandırmaya göre: görsel sanatlar, işitsel sanatlar ve dramatik sanatlar olmak üzere üçe ayrılır. Görsel sanatlara mimari, resim, heykel, hat, minyatür gibi sanat türüne örnek olarak gösterilebilir. İşitsel Sanatların malzemesi ses ve sözdür. Müzik ve edebiyat işitsel sanatlara örnek olarak gösterilebilir. Dramatik Sanatlar hem işitsel hem de görsel sanat öğeleri içerir. Bu nedenle karma sanatlar olarak da isimlendirilir. Tiyatro, dans, bale, sinema ve opera dramatik sanatlara örnek olarak gösterilebilir.

Günümüzde Güzel Sanatların Modern (Çağdaş) Sınıflandırması yapılmıştır. Buna göre sanat akımları: yüzey sanatları(fotoğraf, süsleme, duvar resmi, minyatür, hat, ebru), hacim sanatları (heykel, kabartma, seramik), ses sanatları (müzik), dil sanatları (roman, hikaye, şiir), dramatik sanatlar ( tiyatro, opera, sinema) ve eylem sanatları (bale, dans, pandomim) olarak sınıflandırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.