Sanayi İnkılabı insanların yaşamında hangi değişikliklere neden olmuştur?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Avrupa Uygarlığının Bilimsel Birikime Katkıları sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Sanayi İnkılabı insanların yaşamında hangi değişikliklere neden olmuştur?

Sanayi inkılabı ile birçok yeni makine bulunmuş, sanayideki üretim artmış, ticaret gelişmiştir. Bunun sonucu olarak kurulan fabrikalarda çalışmak üzere kırsal kesimden kent merkezlerine göç yaşanmıştır. Bunun sonucu olarak kentleşme sorunları yaşanmaya başlamıştır. Üretimde yaşanan artış ve gelir seviyesinin yükselmesi ile insan yaşamı daha rahat bir hal almıştır. Ulaşım alanında buharlı lokomotiflerin kullanılması insanların seyahat etmesini kolaylaştırmıştır. Fabrikaların ihtiyacı olan hammadde ihtiyacının karşılanması ve üretilen malların satılması için yeni pazar arayışları sümürgeciliği hızlandırmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.