Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne etkilerini yazınız.

8.sınıf Ders Destek Yayıncılık İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi  1.Ünite  Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi ödev sorularından birisi

Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne etkilerini yazınız.

Sanayi İnkılabı’nın Olumlu Etkileri

Sağlık alanında ölümcül hastalıklara çözüm bulunarak yaşam şartları iyileştirilmiştir. İnsan ömrü uzamaya başlamıştır.

Sanayi İnkılabı’nın Olumsuz Etkileri

Osmanlı Devletinde ihracat azalmış, ithalat artmıştır.

Lonca teşkilatı önemini yitirmiştir.

Küçük atölye ve el tezgahları kapandığı için işsizlik artmıştır.

Ekonomide gerileme ve siyasi çöküş hız kazanmıştır.

Avrupa’nın açık pazarı olmuştur.

Fransız İhtilali’nin Olumlu Etkileri

Fransız ihtilalinin etkileri ile yargı güvencesi, vatandaşlık haklarının korunması ve eşitlik ilkeleri benimsenmiştir. Osmanlı Devletinde eğitim, askerlik, yönetim alanında yenilikler yapılmıştır ihtilal’in etkisi ile. Egemenliğin millete ait olduğu ve demokrasi anlayışı Türk toplumunda benimsenmiştir.

Fransız İhtilali’nin Olumsuz Etkileri

Milliyetçilik akımı Müslüman olmayan topluluklarda yayılmış bu etki ile 19. Yüzyılda isyanlar çıkmıştır. Çıkan ayaklanmalar Osmanlı Devletinde dağılmaya sebep olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.