Sanayileşen devletlerin hammadde ve pazar arayışlarının sömürgeciliği artırmasının sebepleri neler olabilir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen  Savaşın Sebepleri sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Aşağıdaki şemada Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerinden bazıları verilmiştir. Bunları okuyarak altta yer alan soruların cevaplarını yazınız.

  • Birinci Dünya Savaşı’nın yukarıda numaralandırılarak verilen sebeplerinden hangileri ya da hangileri daha önemlidir? Neden?

Bu sebeplerden “1.Sebep” olarak numaralandırılan Avrupa devletlerinin sanayileşme sonrası hammadde ve yeni pazar arayışları ve sömürgecilikte girdikleri rekabet savaşın en önemli sebebidir.

  • Sanayileşen devletlerin hammadde ve pazar arayışlarının sömürgeciliği artırmasının sebepleri neler olabilir?

Avrupa devletlerinin daha zengin olmak istemesi ve kendi aralarındaki güç savaşları sonucu sömürgecilik rekabete dönüşmüştür. Sömürgelerden çok düşük masraflarla ile hammadde elde edilmesi, sömürgelerdeki ucuz insan gücü ve köle olarak kullanılmaları ile üretilen ürünlerin buralara kolayca pazarlanarak yüksek karlar elde edilmesi sömürgeciliğin artmasına neden olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.