Santrallerde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini araştırınız.

8.sınıf Adım Adım Yayınları Fen Bilimleri Dersi 6. Ünite Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

Hidroelektrik santraller, termik santraller, rüzgâr santralleri, jeotermal enerji santralleri ve nükleer santraller elektrik enerjisinin üretildiği güç santrallerine örnek verilebilir. Bu santrallerde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini araştırınız.

Hidroelektrik santrallerinde elektrik enerjisi üretmek için su kaynaklarının üzerine barajlar yapılır. Suyun potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşerek türbinleri döndürerek jeneratör elektrik enerjisi üretir.

Termik santrallerde fosil yakıtların (kömür, petrol, doğalgaz) yanmasıyla oluşan ısı kazanlarda basınçla buhara dönüştürülür. Buhar türbinin hareket etmesini sağlar. Hareket eden türbinlerde elektrik enerjisi üretilir.

Jeotermal enerji santrallerinde yer altı su kaynaklarında elde edilen ısı ile buhar oluşturulur. Buhar türbinin hareket etmesini sağlar. Hareket eden türbinlerde elektrik enerjisi üretilir.

Rüzgar santrallerinde rüzgarın etkisi ile pervaneler döner. Dönenen pervaneye bağlı jeneratörlerde elektrik üretilir.

Nükleer enerji santrallerinde uranyumun parçalanması sonucu oluşan enerji ile su ısınır buhar oluşturularak türbinlere bağlı jeneratörlerde elektrik üretilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.