Savaşlar ve mücadelelerin, insanlarda daha çok demokrasi isteği uyandırmasının sebebi neler olabilir?

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen En İyisi Demokrasi sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Devletler arasında çeşitli savaşlar yapılmıştır. Bu savaşlar ve mücadeleler, insanlarda daha çok demokrasi isteği uyandırmıştır. Sizce bunun sebebi neler olabilir?

Savaşlardan en büyük zararı her zaman halk görmüştür. Demokrasinin olmadığı zamanlarda devler lideri ya da yönetici durumdaki seçkin zümre, üzerinde toplum baskısı olmadığı için, kendi istekleri doğrultusunda savaş çıkarabiliyorlardı. Bu savaşlardan en büyük zararı ise halk görüyordu. Bu nedenle savaşlar ve mücadeleler toplumlarda demokrasi isteği uyandırmıştır. Demokrasilerde halkın çıkarlarının ön planda olması onların demokrasi isteklerini ortaya koymalarına neden olmuştur. Demokrasilerde, savaş ortamında toplumun ve bireyin doğrudan maruz kaldığı yıkımların politika yapıcılar üzerindeki etkisi, savaşları engelleyici rol oynamıştır. Günümüzde bu kavram demokratik barış teorisi içinde ele alınmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir