Sayıların yazımıyla ilgili kurallar ve örnekler, Okuma Kitaplarım etkinliği

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 6.Tema Okuma Kültürü, Okuma Kitaplarım etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıda sayıların yazımıyla ilgili kurallar ve örnekler verilmiştir. Kuralları ve örnekleri eşleştiriniz.

5.Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.( 5. ikişer)

1.Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur. (1. 1 milyar 500 milyon kişi)

3.Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. (3. 15. , 15’inci)

4.Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri yazıyla yazılabilir. (4. 326.197)

2.Sayılarda kesirler virgülle ayrılır. (2. 15,2 (15 tam, onda 2))

  • Aşağıda sayıların yazımı ile ilgili örnek cümleler verilmiştir. Yazımı yanlış olan cümleleri (X) ile işaretleyiniz.

(X) Cevizleri 5’er 5’er bölüşmüştük. (yazı ile yazılması gerekir.)

(X) Türkçe dersinde 5’2 (5 tam, onda 2) kesrinin yazılışını öğrendik. ( kesirlerin virgülle ayrılması gerekir)

(   ) Yarışmada birinci olması hepimizi gururlandırmıştı.

(X) Yüz ölçümü 25437 km2 olan Ankara’nın nüfusu 5 milyon 346 bin 518’dir. (25437 rakamı üçlü gruplara ayrılarak yazılmalıdır)

(   ) Beyşehir Gölü, ülkemizin 3’üncü büyük gölüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir