Sedef bacı özeti, metni kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.

8.sınıf Türkçe dersi için verilen Sedef Bacı etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki görsel unsurları metnin akışına göre numaralandırınız.

Çalışma Kitabı resim sırasına göre: 5, 2, 4 / 3, 1, 6.

  • Dinlediğiniz metni kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.

Üç oğlu, bir kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren kralın eşi ölür. Kara vezir kralın gönlünü yaparak kralı kızı ile evlendirir. Üvey annesi sedef kıza iftira atar ve onu ocak başına attırır. Üç erkek kardeşi üvey annelerinden nasıl kurtulacaklarını konuşurken bunu üvey anne duyar ve onlara büyü yapar. Sabah uyandıklarında üç erkek kuş olup saraydan uçup giderler. Sedef kız oları aramaya çıkar ama bulamaz. Alamaya başlar ve kuş kardeşleri tepesinde uçtuğunu görür. Kuşlar onu  tepenin ardındaki gölün ortasında bulunun küçük odaya götürürler. Gölün şifalı sularında yıkanan sedef kızın alın karası da, yüz karası da temizlenir. Bir gün rüyasında kırklardan birini görür. Kuş kardeşlerine ayrık otundan bitinceye kadar hiç konuşmadan birer gömlek örmesini, böylece büyünün bozulacağını söyler. kuş kardeşler sedef bacıları konuşmayınca bunu, üvey annelerinin yeni bir büyüsü olduğunu düşünerek ona çeşitli şifalı otlar toplarlar ama fayda etmez. Bir gün padişahın oğlu karşı tepeden sedef kızın güzelliğini görür ve aşık olur. Onu sarayına götürür. Nişan yaparlar. Ama sedef kız hiç konuşmaz, sadece örgüsünü örer. Kral babası sedef kızı izlettirir ve gündüzleri camına gelen kuşlardan ve geceleri has bahçeye çıkıp ayrık otu toplamasından onun büyücü olduğuna oğlunu da inandırır. Sedef kızı sorguya çekerler fakat konuşmadığı için suçunu kabul ettiğini düşünürler ve cellata teslim ederler. Bu sırada sedef kız gömlekleri örmeyi bitirir ve kuş kardeşlerinin üzerine atar. Kuşların insana dönüştüğünü görenler onun kesin büyücü olduğunu düşünürler. Sedef kız örgüsü bittiği için artık konuşabilir, padişahla konuşmak ister ve durumu anlatır ve Padişahta inanır. Padişah, oğlunu Sedef kızla, üç kızını da onun kardeşleriyle evlendirir. Üvey annenin kırk satırla cezalandırdığı haberini alırlar, Mutlu bir hayat yaşarlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.