Şemadaki boşluklara uygun kurum adlarını ve kurumlarla ilgili açıklamalarını yazınız

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen Devletin Yapısı sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıda verilen şemadaki boşluklara uygun kurum adlarını ve kurumlarla ilgili açıklamalarını yazınız. Yasama, yürütme ve yargının görevi nedir?

Kurum: Yasama       

Görevi: Yasal düzenlemeler yapmak

Ya olmasaydı: Yasalar olmasaydı, devletin toplum üzerindeki otoritesi sağlanamaz, toplum düzeni bozulurdu.

Kurum: Yürütme    

Görevi: Yasaları uygulayarak vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini kullanabilesini sağlamaktır.

Ya olmasaydı: Yasaların uygulanmasında keyfilikler ortaya çıkar, vatandaşlar temel hak ve özgürlüklerini kullanamayabilirlerdi.

Kurum: Yargı

Görevi: kişiler ve kurumlar arasından çıkan sorunları yasalar çerçevesinde çözmek

Ya olmasaydı: Güçlü olanlar hep haklı görülür, toplum düzeni bozulur, huzur ve güven ortamı kaybolur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.