Sembollerin aynı anlamı taşıması ne gibi kolaylıklar sağlayabilir?

Trafik levhalarında olduğu gibi bazı semboller dünyanın her yerinde aynı anlamı taşır. Sembollerin aynı anlamı taşıması ne gibi kolaylıklar sağlayabilir?

Sembollerin Dünyanın her yerinde aynı olması Ülkeler arasında ortak bir dil kullanılmasını sağlar. Başka ülkelerden gelindiğinde ya da başka ülkelere gidildiğinde kişilerin ortak sembollerle kolay analaşabilmesini sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.