Sev, saygı, kardeş, gazete, ağaç kelimelerinden yeni kelimeler türetiniz.

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 5.Tema Millî Kültür, Anadolu Sevgisi etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki kelimelerin anlamlı en küçük parçalarını bulunuz ve örnekteki gibi altlarını çiziniz.

Kir-li / Deniz-ci  /  Kağnı-sız  / Sev-gi  / Ev-in

  • Aşağıdaki kelimeleri uygun eklerle eşleştirerek tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

sev saygı kardeş gazete ağaç    -ci -lı -lik -sız -gi

Kelime Aldığı Ek Yeni Kelime Anlamı
ağaç -lık ağaçlık Ağacı bol olan yer
sev -gi sevgi İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
saygı

saygı

-sız

-lı

saygısız

saygılı

Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz

Saygısı olan, saygı gösteren

kardeş -lik kardeşlik Kardeş olma durumu
gazete -ci gazeteci Gazete yayımlayan kimse
  • Kelimelerin anlamları, ek aldıktan sonra değişmiş midir? Örnek vererek açıklayınız.

Kelimelerin anlamları, ek aldıktan sonra değişmiştir. Örneğin; saygı kelimesi “Bir kişiye, bir düşünüşe, bir eyleme, bir başarıya yüksek değer vermekten doğan özel bir duygu” anlamındayken, saygısız kelimesi “Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan” anlamına gelmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.