Sevgilerde metni, kelimelerin yazılışlarını yazım kılavuzundan kontrol ediniz.

8.sınıf Türkçe dersi için verilen  Sevgilerde etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki kelimelerin yazımını Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’ndan kontrol ederek kelimenin ba­şına doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

(Y) Herkez (doğrusu “herkes”)
(D) Her şey
(Y) Hiç bir (doğrusu “hiçbir”)
(Y) Çünki (doğrusu “ çünkü”)
(D) Yalnız
(Y) Yalnış (doğrusu “ yanlış”)
(Y) Kiprik (doğrusu “ kirpik”)
(D) Kibrit
(D) Sarımsak
(Y) Bazan (doğrusu “bazen”)
(D) Birdenbire
(D) Bir takım (doğrusu “birtakım”)
(D) Birçok

  • Aşağıdakilerden hangisi kalıplaşmış cümle yapısına örnek değildir.

“Üç öğrenci seni arıyor.” kalıplaşmış cümle yapısına örnek değildir.

  • Aşağıda verilen görsellerdeki durumlara uygun kalıplaşmış cümleler kurunuz.

“İyi ki doğdun”, “Çok yaşa”, “Eline sağlık”

  • Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde kendini anlam yönünden tamamlayan ifadeyle birlikte kullanılan deyim vardır?

“O kadar titiz ki evin hiçbir köşesine toz kondurmuyor.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir