Sizce Atatürk, sanat ve sanatçıya neden bu kadar önem vermiştir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen  İnsanlığın Sorumluluğu sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Atatürk bir sözünde sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından birinin kopmuş olacağını belirtir. Sizce Atatürk, sanat ve sanatçıya neden bu kadar önem vermiştir? “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” ne demektir.

Sanatı sanat yapan şey onun, sıradan şeylere anlam ve değer katma becerisidir. İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olan sanat ile bazen bir iz bırakmak, bazen bir karalama yapmak, bazen de bir şekil çizerek bir mesaj iletilmek istenmiştir. Bunların tümüyle sanatçı, içinde yaşadığı toplumun yaşam biçimini, örf ve ananelerini, siyasi ve ekonomik düzenini kısacası insanlığın hayat deneyimini anlatmıştır. Sanat eserlerinde görülen hayal gücü bilime yeni ufuklar açmıştır. Sanattan beslenen özgür düşünce, toplumsal gelişmenin de önünü açmıştır. Sanatsal bir bakış açısı ile ürünlere, yapılara, hizmetleri ve kentlere değer katılmıştır. Bunun bir sonucu olarak toplumdaki başarı ile sanatsal ilerleme at başı gitmiştir. Sanat, bir milletin yaratıcılığını ve üretkenliğini sergileyen bir değer olmuştur.

Atatürk, sanatın özgür düşünmeye olan katkısı ve toplum üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle sanatsız kalan bir toplumun yeterince gelişemeyeceğini, üretkenliğini yitireceğini,  o toplumdan yaratıcı düşüncelerin çıkamayacağını ifade eden bu sözü söylemiştir.

Atatürk,  sanat ve sanatçının toplumun geleceği olan özgür düşünceyi besleyen en temel değerler olduğunu,ulusun yaratıcılığını ve üretkenliğini beslediğini bildiği ve  için sanat ve sanatçıya çok önem vermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.