Sizce Güzel Ahlaklı Erdemli Bir Kişide Bulunan Özellikler Nelerdir?

Güzel ahlaklı olmak bir anlamda erdemli olmak demektir. Güzel ahlakla gönüller kazanılır, gönüller arası köprüler kurulur ve kalpler kırılmaz. Güzel dinimizin de müslümanlara önerisi güzel ahlaklı ve erdemli olmanın özellikleri şunlardır:

  1. İnsanlar hakkında iyi düşünmek. Bunun dnimizdeki karşılığı hüsnü zandır. İnsanların yaptıklarını ya da huy fe karakterleri açısından olumlu düşünmeye çalışmak gerekir. Müslüman hüsnü zanna memurdur.
  2. Anne ve babaya itaat etmek gerekir. Onların dediklerini yapmak onların hoşlarına gitmeyecek işleri yapmamak. Onlarla kavga etmemek ve tartışmamak. Hepsi anne babaya itaatin çerçevesine girer.
  3. Doğru sözlü olmak. Söz söylüyorken insanlarla konuşuyorken doğru ve dürüst olarak iletişim kurmak gerekir. Müslümana yakışan davranış budur. Müslümandan ziyade erdemli insana yakışan davranış budur.
  4. İnsanlar hakkında ileri geri arkalarından dedikodu etmemek gerekir. Dedikodunun diğer adı gıybettir. Gıybet dinimizce haram kılınmıştır. Efendimizi (sav) “gıybet eden arkadaşının ölü etini yemiş gibidir” diye meseleni oldukça çirkin bir fiil olduğunu açık ve net bir şekilde ifade etmiştir.
  5. İnsanlara iftira atmamak bir görevdir. İftira çok çirkin bir davranıştır. İftira olmamış birşeyi olmuş gibi söylemek anlamına gelir. Dolayısıyla yine erdemli insana yakışır bir davranış değildir.
  6. Kalp kırmamak erdemli insanda olması gereken başka bir özelliktir. Kalp kırmak da yine dinimizde hoş karşılanmaz. Dinimiz bu konuya hassasiyetle yaklaşmıştır. Kalp kırıp gönül yıkmak müslüman ahlakı değildir.
  7. Müslüman elinden ve dilinden emin olunan kişidir. Güzel ahlaklı insan güven duyulan insan demektir. Müslüman kişi kendisinin tavır ve davranışlarına, söz ve fiillerine güven duyulan kişidir.
  8. Güzel ahlaklı ve erdemli insanda olması gereken bir diğer özellik kıskanç olmamaktır. Kıskançlık insanı içten içer yer bitirir. Hem kendisine zarar verirken kıskandığı kişiye de zarar verebilir. Bu yüzden kıskanç olup olmadığımızı teyit edebilme erdemine sahip olmak gerekir.
  9. Kişi kendisine eleştirel gözle bakmalıdır. Eksiklerini ve hatalarını bir başkası gözüyle değerlendirerek o eksik ve yanlışlarını düzeltmede hassas olmalıdır. Hatta böyle yapmayan kendinde kusur görmeyen insan asıl noksan insandır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.