Sizce hangi tarihi yapılar Dünya Ortak Miras Listesi’nde yer alır?

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen İnsanlığın ortak mirası sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Sizce hangi tarihi yapılar Dünya Ortak Miras Listesi’nde yer alır? Dünya Miras Listesi’ne alınma kriterleri nelerdir?

Tarihi yapıların Dünya Miras Listesi’ne dahil edilebilmesi için o yapının 6 kültürel ve 4 doğal kriterden oluşan olağanüstü evrensel değerden en az birini taşıması gerekmektedir. Bu kriterler:

– İnsanın yaratıcı dehasını temsil ediyor olması (kültürel miras kriteri)

– Yaşayan veya yok olan bir uygarlığın ya da kültür geleneğinin az rastlanan, istisnai bir temsilcisi olması (kültürel miras kriteri)

– Bir kültür bölgesinde ya da bir dönemde kent planlama, peyzaj tasarımı, anıtsal sanatlar, mimarlık veya teknoloji alanlarındaki gelişmelere ilişkin insani değer alışverişlerine tanıklık etmesi (kültürel miras kriteri)

– Bir mimari veya teknolojik bütünün, yapı tipinin ya da peyzajın insanlık tarihinin önemli bir aşamasını gösteren istisnai bir örneği olması (kültürel miras kriteri)

– İstisnai evrensel önem taşıyan inançlar, yaşayan gelenekler ve olaylar, sanatsal veya edebi eserler ya da fikirlerle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olması (kültürel miras kriteri)

– Özellikle geri dönülmez bir değişimin etkisi altında hassaslaşmış olan çevre ile insan etkileşiminin veya bir kültürün/kültürlerin temsilcisi olan, geleneksel insan yerleşimi, arazi kullanımı veya deniz kullanımının istisnai bir örneği olması (kültürel miras kriteri)

– Eşsiz doğal güzelliklere ve estetik öneme ya da üstün doğal görüngelere sahip alanları içermesi (doğal miras kriteri)

– Bilim veya koruma açısından istisnai evrensel değere sahip tehlike altındaki türleri içeren yerler de dahil, biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması için en önemli ve dikkat çeken doğal habitatları içermesi. (doğal miras kriteri)

– Yaşamın kaydı, yer şekillerinin oluşumunda devam eden önemli jeolojik süreçler veya önemli jeomorfik veya fizyografik özellikler dahil dünya tarihinin önemli aşamalarını temsil eden istisnai örnekler olması. (doğal miras kriteri)

– Deniz, tatlı su,  kara ve kıyı ekosistemleri, bitki ve hayvan topluluklarının evrim ve gelişiminde devam eden önemli biyolojik ve ekolojik süreçleri sunan istisnai örnekler olması. (doğal miras kriteri)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.