Sizce kültürel ögelerin Dünya Ortak Miras Listesi’nde yer almasının önemi nedir?

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen İnsanlığın ortak mirası sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Sizce kültürel ögelerin Dünya Ortak Miras Listesi’nde yer almasının önemi nedir?

Kültürel ögeler; geçmiş uygarlıklara tanıklık ettikleri, tarihin belirli bir dönemini temsil ettikleri,  insan dehasının yaratıcılığını temsil ettikleri, mimari alanda önemli bir aşamayı gösterdikleri, evrensel değere sahip oldukları ve istisnai özellikleri olduğu için Dünya Ortak Miras Listesi’ne alınarak bu değerlerin ve eserlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yapılmaktadır. Bu listeye alınan eserler tüm dünyanın ortak mirası olarak tanıtılmakta ve bu kültürel ögelerin yaşatılması sağlanmaktadır. Bu liste ile uygarlık ve kültürlerin dünya tarihine katkısı gösterilmekte ve bu ögelere sahip olan milletler için gurur vesilesi olmaktadır. Ayrıca kültürel ögelerin tanınması sonucu önemli bir turizm potansiyeli oluşmakta ve önemli gelirler elde edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.