Sömürge ülkelerin liderlerinin Atatürk hakkındaki sözleri

8.sınıf İnkılap Tarihi dersi için verilen 5.Ünite Atatürkçülük Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Batılı devletler tarafından sömürge hâline getirilmiş olan ülkelerin liderlerinin Atatürk hakkında söyledikleri sözlerden örnekler bularak bu sözleri sınıfınızda arkadaşlarınızla birlikte değerlendiriniz.

“Türkler, sizi Atatürk yani Türklerin babası olarak isimlendiriyorlar. Ben ise Ataşark yani Şark’ın babası diye isimlendirmek istiyorum.” Hüda Şaravi – Mısır

“Sakarya Zaferi yirmi yaşımın en kuvvetli hatırası olmuştur. O zamanlar kendi kendime diyordum, acaba ben de ulusumu böyle seferber edemez miyim, onun ruhuna bu kurtarıcı hamleyi, bu dizgin tanımaz ihtirası aşılayamaz mıyım?” Habib Burgiba – Tunus Devleti’nin kurucusu

“Hindistan Müslümanları önlerinde bir ilham kaynağı olarak duran bu büyük Müslüman’ın kendilerine verdiği örneği gördükten sonra da hâlâ bu batağa ayakları saplanmış olarak kalmakta devam edecekler mi?” Muhammed Ali Cinnah – Pakistan’ın kurucusu

“O, uğraşlarıyla yalnız Türkiye’ye değil, bütün Doğu dünyasına kurtuluş yolunu göstermiştir. O tarih büyüğünün, o Türk kahramanının, o Doğu’nun kurtuluş ve uygarlık önderinin eserlerini her zaman sevgi ve saygıyla anacağız.” Sir Abdurrahim – Hindistan Meclis Başkanı

“O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.” Emanullah Han-  Afgan Kralı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.