Sosyal bilgi elde edebilmek için kimlerden ve nerelerden faydalanırız?

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Ben Bir Vatandaşım sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Sosyal bilgi elde edebilmek için kimlerden ve nerelerden faydalanırız?

Sosyal bilgiler; bireyin öncelikle kendisine, sonra ailesine ve çevresindeki diğer insanlara karşı görev ve sorumlulukları ile devletine ve kanunlara karşı görev ve sorumluluklarının neler olduğunu öğrenmesini sağlayan, bireylerin toplum içinde nasıl etkin bir vatandaş olacağını ve topluma nasıl uyum sağlayacağını öğretir.

Bunun için sosyal bilgi elde edebilmek için öncelikle ailemizden faydalanırız. Okullarda almış olduğumuz eğitim sosyal bilgilerimizin gelişmesine en önemli katkıyı sağlar. Yazılı ve görsel basın yayın organları olan dergi, gazete, televizyon ve internet kaynakları sosyal bilgilerimizin gelişmesini ve akılda kalıcılığını arttırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.