Sosyal bilgiler bizi etkin bir … yapar.

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 1. Ünite Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Değerlendirme Boşluk Doldurma sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki noktalı yerleri verilen sözcük ve sözcük gruplarından uygun olanı ile tamamlayınız.

Genelleme, çok boyutluluk, vatandaş, araştırma basamakları, yasal, olgu, görüş

12.Olayların çok boyutluluk özelliği vardır.

13.Okuduğum bir metinde olgu ve görüş cümlelerini ayırt edebilirim.

14.Bilimsel araştırmalarda araştırma basamakları dikkate alınmalıdır.

15.Dilekçe yazmak vatandaşların yasal haklarındandır.

16.Sosyal bilgiler bizi etkin bir vatandaş  yapar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.