Sosyal Bilgiler eğitiminin amacı nedir?

  • Sosyal Bilgiler öğretiminin amaçları nelerdir?

Sosyal Bilgiler dersinin en önemli amacı, öğrenciye iyi bir yurttaş olarak toplumsal kişilik kazandırmaktır. Bunun için öğrencilerin görev ve sorumluluklarını bilmesi, çevresine ve çevresindeki olaylara karşı bilinçli olması, bireylerin gerek kendisine, gerekse ailesine, çevresindeki diğer insanlara, yasalara ve devlete karşı görev ve sorumluluklarının neler olduğunu, toplumsal çevresine etkili bir biçimde nasıl uyum sağlayacağını öğretilir.

Sosyal bilgiler eğitimi ile öğrencilerin:

– Eleştirici, yapıcı ve yaratıcı düşünme ve yetenekleri gelişir, sorun çözme ile ilgili becerileri kazanması sağlanır.

– Bireyler arası ilişkilerini geliştirir, işbirliği yapmasını öğrenir, sorumluluk bilinci kazanarak yetişir.

– Temel yurttaşlık hak ve sorumluluklarını kavrar; anayasa ve yasalar karşısında görev ve sorumluluklarını bilir.

– Ekonomik olma konusunda görüş kazanır, gereksinimlerini iyi belirleme ve doğru tercihler yapma alışkanlığını elde eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.