Sosyal bilgiler ile sosyal bilimler arasındaki fark nedir?

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Yaşantımızda Sosyal Bilgiler hazırlık çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Sosyal bilgiler ile sosyal bilimler arasındaki fark nedir?

Sosyal bilgiler: Genel tanım olarak vatandaşlık eğitimi amacıyla insan ilişkileriyle ilgili bilgi ve deneyimlerin birleştirilmesi ile bireylerin toplumsal hayata hazırlanıp, onların sosyal yanlarını geliştirebilmeleri, tarih, coğrafya ve vatandaşlık konularında temel bilgi edinmeleri sağlamaktır. Sosyal bilgiler, toplumu oluşturan bireylere; vatandaşlık yeterlilikleri kazandırmak için sanat, edebiyat ve sosyal bilimlerin disiplinler arası bir yaklaşımla birleştirilmesinden oluşan bir çalışma alanı olarak da tanımlanabilir.

Sosyal Bilgiler eğitiminde; coğrafya, tarih, sosyoloji ve sanat, antropoloji, arkeoloji, ekonomi, hukuk, felsefe, siyasi bilimler, psikoloji, din, edebiyat, matematik ve doğa bilimleri alanında bilgiler verilir. Sosyal bilgilerin temel amacı, birbirlerine bağımlı, global bir dünyada, kültürel farklılıkları olan demokratik bir toplumun vatandaşları olarak, kamu yararına bilgiye dayalı, mantıklı kararlar verebilme yeteneği geliştirmek için genç insanlara yardımcı olmaktır.

Sosyal Bilimler: İnsan tarafından üretilen gerçekle kanıtlamaya dayalı bağ kurma süreci ve bu sürecin sonunda elde edilen derin bilgiler olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla bu alan, insan tarafından meydana getirilen gerçekle uğraşmaktır.

Sosyal Bilgiler İle Sosyal Bilimler Arasındaki Fark:

– Sosyal Bilgiler, insanın toplum olarak yaşayışını, davranışını, temel gereksinimlerini, bunların karşılanma biçimlerinin giderilmesi için yapılan çalışmaları ve ilgili kurumları ele alırken; Sosyal bilimler ise bilimsel anlamda insanın insanla ve çevresiyle etkileşimini inceler.

– Sosyal bilgiler, için sosyal bilimler ile din, ahlak, arkeoloji ve doğal bilimlerden yararlanarak iyi vatandaşların yetiştirilmesini amaçlar; Sosyal bilimler ise toplumlarla ilgili yeni bilgi ve fikirler üretmeyi amaçlar.

– Sosyal Bilgiler ilköğretimde verilir; Sosyal Bilimler orta öğretim kurumları ve üniversitelerde öğretilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.