Sosyal bilim dallarının toplum için yaptığı çalışmaları yazınız.

Sıra sizde (sayfa138)

Sosyal bilim dallarının toplum için yaptığı çalışmaları yazınız.

Bilim dalı                                                 Yapılan çalışma

Coğrafya: Çevrenin incelenmesi, insan ile diğer canlılar arasındaki etkileşimi inceler

Hukuk: Kişiler arası sınırları belirleyerek anlaşmazlıklara çözümler getirir

Tarih: geçmişin araştırılması ve incelenmesi

Sosyoloji: Toplumsal olayları, örf ve adetleri inceler

Felsefe: Bilginin kaynağını ele alarak insan yaşamını anlamlandırmaya çalışır

Psikoloji: insanın ruhsal ve fiziksel yapısını bir bütün olarak ele alır.

Ekonomi: Yaşamak için gerekli üretimin yapılmasını sağlar

Antropoloji: insanın morfolojik özelliklerini inceler.

Arkeoloji: tarihe ait kalıntı ve izleri bulma çalışmaları yapar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.