Sosyal bilimlerin hayatımızdaki rolünü ve belirleyiciliğini değerlendiriniz.

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Belgelerin Dili sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • “Bilim insanlarının yaptıkları çalışmalar geçmiş hakkında bilgiler verirken aynı zamanda geleceğimizi de aydınlatıyor.” sözünden hareketle yukarıdaki görsellerden yararlanarak sosyal bilimlerin hayatımızdaki rolünü ve belirleyiciliğini değerlendiriniz.

Bilim insanlarının yaptıkları çalışmalardan elde edilen bulgu ve bilgiler kullanılarak geleceğe dair çıkarımlar ve planlamalar yapılabilmektedir. Örneğin yapılan çalışmalar sonucu yaşanılan yerdeki eski uygarlıkların kalıntılarından o bölge bulunan bir maden yatağına dair çıkarımlarda bulunulabilir ve o maden yatağı gelecekte işletilmeye başlatılabilir.

Sosyal bilimlerin bir dalı olan hukuk ile toplum hayatına getirilen yazılı kurallar ile toplumda düzen ve huzur sağlanır. Ekonomi alanında yapılan çalışmalar ile üretim ve kişi başına düşen milli gelir arttırılarak halkın daha rahat ve varlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olunur. Coğrafya alanında bölgemiz ile ilgili yapılan çalışmalar yer altı kaynaklarımızı keşfetmemizi sağlar. Bu anlamda sosyal bilimler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve başlıca belirleyicisi konumundadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.