Spor yapmanın önemini yansıtan grafik ve tablolar bularak sınıfa getiriniz.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 6. TEMA SAĞLIK VE SPOR Spor ve Bedenimiz Bir Sonraki Derse Hazırlık sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Spor yapmanın önemini yansıtan grafik ve tablolar bularak sınıfa getiriniz.

İngiltere’de yapılan “Belirli spor ve egzersiz türlerinin tüm nedenleri ve kardiyovasküler hastalık mortalitesi ile ilişkisi” konulu araştırmaya göre; Hangi spor ömrü uzattığı ile ilgili aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

Kaynak: https://bjsm.bmj.com/content/bjsports/51/10/812.full.pdf

Araştırmadan ortaya çıkan başka bir önemli sonuç ise Tenis, Squash(duvar tenisi) ve Badminton(tüytop) gibi sporlarları yapanlar diğer gruptaki sporculara göre % 47 oranında daha az ölüm riski taşıyorlar.

Aerobik, yüzme ve bisiklet de önemli ölçüde ölüm riskini düşüren ve daha uzun yaşamayı sağlayan sporlar arasında.

Koşu, yürüyüş ve futbolun ölüm riskini düşürdüğü yönünde bir bağlantı bulunamadı.

Raket sporları, yüzme ve aerobik yapanlarda kalp yetmezliği ve kardiyovasküler hastalıklardan ölümlere daha az rastlandı.

 

  • Konya Selçuk Üniversitesi öğrencileri ile yapılan bir araştırmada “öğrencilerin sporu seçmedeki anaçları ile ilgili bir çalışma ” yapılmıştır:

  • “Anksiyete, depresyon ve problem çözme becerisi algısı üzerine düzenli sporun etkisi” konulu araştırmada: aşağıdaki üç parametre üzerinde çalışmalar yapılmıştır:

Kaynak: https://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RrNU9UVTE=

Problem Çözme Envanteri (PÇE): Problem çözme becerilerini ölçmek

Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ): Depresyonda görülen bedensel, duygusal, bilişsel belirtileri ölçmektedir.

Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ): Bireyin yaşadığı anksiyete belirtilerinin sıklığını ölçmektedir.

 

Kontrol grubunun BAÖ puan ortalaması, takım ve bireysel sporcu gruplarının ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Takım sporcularının ortalama BDÖ ve PÇE puanları, bireysel sporculardan ve kontrol grubundan anlamlı şekilde daha düşük bulundu (Tablo 2).

Ortalama BAÖ puanlarına göre genel olarak düzenli sporcular daha az anksiyete hissetmekteydi. Takım sporcuları, bireysel sporculara ve kontrol grubuna göre daha düşük düzeyde depresif bulgulara sahipti ve problem çözme becerilerine daha fazla güveniyordu.

Gruplar arasında cinsiyete göre BDÖ, BAÖ ve PÇE puanları açısından anlamlı fark yoktu. Yaş ve haftalık egzersiz süresi ile ölçek skorları arasında bir ilişki saptanmadı. Atmış dokuz sporcudan 11’i (%15.9) yaptıkları spor ile ilişkili sağlık sorunu (kırık, çıkık, vs.) yaşadığını bildirdi. Bu 11 sporcunun ölçek puanları ortalaması diğer sporculardan farklılık göstermedi. Düzenli spor yapılarak geçirilen aylar, BDÖ, BAÖ ve PÇE puanları ile ters olarak ilişkili bulundu (p<0.05).

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.