Çevre kirliliği, Su kirliliği konusunda araştırma yapınız. Çevreciler.

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Çevreciler sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Sınıfınızda en az üç grup oluşturunuz. Her grup farklı bir çevre kirliliği (su, hava, gürültü kirliliği vb.) konusu üzerinde araştırma yapacaktır. Araştırma Sonucundan yararlanarak bu kirliliğin nasıl önlenebileceğine ilişkin bir yazı yazınız.

Su kirliliği:

Su barındıran akarsular, nehirler, göller ve denizler gibi havzalarda görülen kirliğe su kirliliği denilmektedir. Atık sularda bulunan zararlı bileşenlerin arıtma işlemi yapılmadan havzalara boşalması sonucu su kirliliği meydana gelir. Bu su havzalarında ve çevresinde yaşayan canlılar su kirliliğinde olumsuz etkilenmekte ve oluşan zarar onların türlerinin yok olmasına ortam hazırlamaktadır. Su kirliliği küresel bir sorun olup salgın hastalıklar ve ölüm olaylarının nedenleri arasında sayılmaktadır. Su kirliliği kavramı, insanoğlunun çeşitli şekillerde oluşturduğu etkenler sonucu oluşan kirliliği tanımlamak için kullanılan genel bir tanımdır. Su içerisinde aşırı yosun üremesi, yanardağ patlamaları, depremler ve rüzgar gibi doğa olayları sonucu da su kirliliği oluşabilmektedir.

Su kirliliği tanımlanırken iki farklı sınıflandırma kullanılmaktadır. Bunlar noktasal ve yayılı kirlilik kavramlarıdır. Noktasal kirlilikte kirletici etken, belirli bir noktadan kaynaklanan atıklardır. Bu tür kirlilik için fabrika atıkları veya bir arıtma tesisinden boşaltılan atıkların oluşturduğu kirlilik örnek olarak verilebilir. Yayılı kirlilikte ise kirletici etken için belirli bir kaynak yani kirliliğin sebebinin tek bir kaynak olmadığı yayılı bir kirlenme söz konusudur.  Bu tür kirlilik için sel felaketi ile sürüklenen tarım ürünlerinin ve atıkların oluşturduğu kirlilik örnek olarak verilebilir. Bunların dışında bir de yer altı sularının kirliliği için ayrı bir başlık oluşturulabilir. Toprak tabakasındaki kirlilikler sadece yer üstü sularının değil aynı zamanda yer altı sularının da kirlemesine neden olmaktadır.

Su kirliliğini oluşturan çeşitli etkenler bulunmaktadır. Böcek ilaçları, deterjanlar, gıda işleme atıkları, motor yağları ve kozmetik atıkları gibi kimyasal maddeler su kirliliğine neden olmaktadır. Evsel atıklar ve sanayi atıkları da kirliliğe sebep olan diğer etkenlerdir. Ayrıca su içerinde doğal olarak bulunan kalsiyum, demir ve sodyum gibi minerallerin miktarlarındaki aşırı artışlar da su kirliliği olarak kabul edilmektedir.

Su kirliliğinin önlenmesi için evsel atıkları ile sanayi atıklarının arıtma tesislerinde işlem görmesi gerekmektedir. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan böcek ilaçlarının miktarına ve kullanımına da özen gösterilmesi gerekmektedir.

Toprak kirliliği için: http://www.odevde.com/toprak-kirliligi-konusunda-arastirma-yapiniz-cevreciler/

Hava kirliliği için: http://www.odevde.com/hava-kirliligi-konusunda-arastirma-yapiniz-cevreciler/

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.