Sular şiiri, cümlelerde ek fiille çekimlenmiş isimlerin altını çiziniz.

7.sınıf Türkçe dersi için verilen  Sular etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Aşağıdaki cümlelerde ek fiille çekimlenmiş isimlerin altını çiziniz. Aldıkları kip ve kişi eklerini kaşılarına yazınız.

Koruma altına alınan ağaçlar köyün anıt ağaçlarıymış.

ağaçlarıy-mış: ağaçlarıy- mış= kip eki

çeşme-niz-di: çeşme –niz= kişi eki, -di= kip eki

sular-dır: sular-dır= kip eki

göl-müş: göl-müş= kip eki

suları-mız-dı: suları-mız= kişi eki,  dı= kip eki

yöntem-miş: yöntem-miş= kip eki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.