Sümerliler ve Hititliler yazıyı hangi amaçla kullanmışlardır?

  • Sümerliler ve Hititliler yazıyı hangi amaçla kullanmışlardır?

Yazıyı ilk olarak Sümerler bulmuş ve yıllık tahıl stoklarının istatistiğini tutmak için yazıyı kullanmışlardır. Bu işle görevli din görevlisi olan rahipler tarafından tahıl stoklarının kayıtları yazı ile takip edilmiştir. Sonraları çivi yazının kullanımı yaygınlaşmış, tabletlere devlet hazinesinin ve tapınakların gelir giderleri kaydedilmiş, mühür olarak ta kullanılmıştır. Devlet düzenin sağlanması için çıkarılan kanunlar tabletlere yazılmıştır. Sümerlerin uyguladığı Urgakina kanunları, ilk yazılı kanunlarıdır. Edebiyat alanında da kullanılmış, Gılgamış, Yaradılış ve Tufan destanları Sümerler zamanında yazılan destanlardır.

Hitit kralları tanrıya hesap vereceklerine inanırlar ve “anal” adı verilen günlüklere bütün olaylar tarafsız olarak yazılırdı. Yazı devlet düzenin sağlanmasında da kullanılmış kanunlar, satın alma senetleri, vasiyetler, kral mektupları ve komşu uluslararasındaki ilişiler yazıya dökülmüştür. Tarihteki ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Antlaşması, Hitit Kralı III. Hattuşili  ile Mısır Firavunu II. Ramses arasında imzalanmış. Yazı Hititlere ait Kumarbi Destanı ile edebiyat alanda da kullanılmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir