Suriye-Filistin ve Irak Cephelerinde Osmanlı ordusunun mağlup olmasının sebepleri nelerdir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen I. Dünya Savaşı sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Suriye-Filistin ve Irak Cephelerinde Osmanlı ordusunun mağlup olmasının sebepleri nelerdir?

Osmanlı ordusunun Suriye-Filistin cephesinde başarısız olmasının başlıca nedeni, öncesinde kanal cephesinde İngilizlere karşı başarısız olunması ve İngiliz taarruzu karşısında geri çekilmek zorunda kalınmasıdır. Kanal cephesinde başarısız olunduğu için İngilizlerin sömürgelerinden gelen asker ve malzeme desteği engellenememiştir. İngiliz kuvvetlerine gelen asker ve malzeme desteği sonucu Suriye-Filistin cephesinde başarı sağlanamamıştır. Ayrıca İngilizler tarafından desteklenerek Mekke Şerifi Hüseyin, Osmanlı devletine isyan etmiş ve Ürdün, Suriye ve Filistin Araplarının büyük bir bölümü bu isyana katılması sonucu Osmanlı devletinin bölgedeki gücü azaldığından bu cephede başarı sağlanamamıştır. Cepheye cephane ve gıda desteğinde yaşanan sıkıntılar, askerlerin kışlık kıyafetlerle yaz şartlarında savaşması ve su ihtiyacını karşılamakta yaşanan sıkıntılar Osmanlı devletinin bu cephede başarısız olmasının nedenleri arasındadır.

Irak cephesinde İngilizlerle savaşan Osmanlı devleti, cepheye cephane ve gıda sağlamakta zorluklar yaşamış, İngiliz kuvvetlerine gelen destek sonucu da geri çekilmek zorunda kalmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.