Süt heterojen bir karışım mıdır? Neden?

  • Süt heterojen bir karışım mıdır? Süt homojen bir karışım mıdır?

Karışımlar birden fazla elementin veya maddenin kendi kimyasal özelliğini kaybetmeden bir arada bulunması olarak tanımlanır. Homojen karışımların her yerinde aynı özellik gözlemlenir ve bunlar tek bir madde gibi görünür. Karşımı oluşturan maddeler gözle ve optik aletlerle görülemezler. Tuzlu su homojen karışımlar için verilen örneklerin başında gelir.

Heterojen karışımlar ise her yerinde aynı özelliği göstermeyen karışımı oluşturan maddelerin taneciklerinin gözle görülebildiği karışımlardır. Zeytinyağı ile su karışımı Heterojen karışımlara güzel bir örnektir.

Süt ilk bakışta homojen bir karışım gibi görünse de aslında süt heterojen bir karışımdır. Sütün içinde bulunan yağ damlacıkları sütün her yerinde eşit miktarda bulunmazlar ve bir süre geçtikten sonra çökelirler. Bu nedenle süt heterojen karışımdır.

Heterojen karışımların tespit edilmesinde Heterojenlik mikroskopları veya Tyndall ışığı etkisi kullanılarak karışımın homojen veya heterojen olduğu anlaşılabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.