Suyun pH değeri kaç olmalıdır?

  • Suyun pH değeri kaç olmalıdır?

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan TS-266’ya göre, içme sularının pH değerinin 6.5-8.5 aralığında olması tavsiye edilmektedir. pH değeri içme suyunun asitlik ve bazlık durumunu göstermektedir. Suların genel olarak pH değeri 4,5 ile 9.5 arasında değişir. Suların pH değeri tanımlanırken asit baz sınırı olan 7 değeri referans alınır ve bu değerin üzerinde pH seviyesine sahip olan sular alkali olarak, altında bir pH seviyesine sahip olan sular ise bazik olarak adlandırılır. İnsan kanının pH değeri ortalama olarak 7,4′tür bu nedenle içme suyunun pH değerinin 7,5-8.5 arası olması idealdir. Ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda önerilen bir değer bulunmamaktadır. Ayrıca içme suyunun pH değerinin insan sağlığını olumlu ya da olumsuz yönde etkilediğine dair kanıt bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.